Aktif Karbon Filtre Sistemleri

Aktif Karbon Filtrasyon sistemleri, su içinde bulunması muhtemel renk, tat, koku, organik madde, kanserojen olarak bilinen kloraminler, klorlu organik maddeler ve serbest klorun, adsorpsiyon yöntemi ile sudan uzaklaştırılmasını sağlayan proseslerdir. Bilindiği gibi organik bileşiklerin çoğu toksiktir. Organik moleküller çok büyük bir yüzey alanına sahip olan aktif karbon parçacıkları tarafından tamamıyla tutulur.

AktifKarbon sisteminin belirli bir çalışma süresinden sonra tersyıkama işlemine girmesi gerekir. Sistem bu durumda otomatik olarakkendini geri yıkama işlemine alır. Geri yıkama işlemi yüksekdebideki suyun, normal işletmedeki su akış yönünün aksiistikametinde akarak, filtre mineralini yıkaması ve minerallerin suile temas eden yüzeylerini değiştirerek adsorpsiyon kabiliyetiniarttırmasıdır. Sistem daha önce belirlenmiş ve programlanmışzamanda hiçbir insan müdahalesi olmadan otomatik geri yıkamaişlemine girer. Yüksek debilerde PLC, pnömatik ve elektrikaktüatörlü sistemler alternatif olarak kullanılmaktadır.

Özellikler ve Avantajlar

  • Aktif Karbon Filtreler, insan müdahalesine gerek duymaksızın tam otomatik olarak çalışır.
  • Operatör müdahalesine ihtiyaç duymaksızın otomatik geri yıkama işlemi, günde 15-20 dakika süre ile otomatik olarak yapar,
  • Otomasyon, kompakt bir PLC ile sağlanır, kolay kullanım ara yüzü ve ekonomik tasarımı vardır,
  • “FRP (Sentetik Tank), Karbon Çelik, Galvaniz ve Paslanmaz Çelik Filtre Tankı”seçenekleri ile her uygulamaya doğru çözüm kullanılır,
  • Aseptik, Hijyenik ve sanitary dizayn seçenekleri ile kontaminant türemesine kesin çözüm sunulur,
  • Dolgu malzemesi yatak temas süresi (EBCT) giderilecek kirlilik miktarı ve cinsi için önemlidir,
  • Buhar veya sıcak su ile ters yıkama seçenekleri vardır,