Ozonlama Sistemleri

OZON TEKNOLOJİSİ

Ozon gazı; doğada, güneşten gelen mor ötesi ışınların atmosferdeki oksijeni parçalayarak ozon moleküllerine çevirmesi sonucu oluşur. Teknolojik olarak ise, elektron boşalımı yardımıyla soluduğumuz havadan ya da saf oksijenden elde edilir.

OZON İLE DEZENFEKSİYONUN AVANTAJLARI

Dezenfeksiyon Yönünden :Ozon gazı kararsız  tabir edilen türde ve çok yakıcı bir gaz olduğundan su içinde gazın fonksiyon hızı klor ve broma göre birkaç yüz kez daha hızlıdır. Çok küçük bir kontak tankında ve çok kısa zamanda dezenfeksiyon yapabilir. Ayrıca klor ve broma bağışıklık kazanan mikroorganizmaların yakıcı ozon gazına karşı bağışıklık kazanamadığı bilinmektedir.

Kimyasal Yönden :Ozon gazı kararsız bir gaz olduğu için su içinde çok kısa zamanda görevini yapar, oksidasyon ve yakma yolu ile tükendikten sonra arta kalan erimiş ozon gazı çok kısa bir sürede oksijen gazına dönüşür. Böylece suda hiç bir bakiye kimyasal kalmaz,.neticede suni reçinelere ve boyalara etkisi olmaz.

İşletme Yönünden : Ozon gazı taşınamayan bir gaz olduğu için kullanım noktasında üretilir. Ozon gazının ham maddesi ortam havası ile elektrik gücüdür. Her işletmede ortam havası ve elektrik bulunduğundan ozon gazı temini için satın alma hizmeti, kalite kontrolü, depolama, taşıma, boş bidon yok etme gibi bir çok işletme masrafları ortadan kalkar.

Tehlike Yönünden :

1.) Ozon gazı depolanmadığı için bir kaçak sırasında elektrik kapatılarak gazın üretimi durdurulur. Ayrıca kısa zamanda oksijene dönüşen ozon gazının bir noktada birikmesi ihtimalide yoktur. Halbuki bir klor deposu delindiğinde çevreye çok zehirli, kalıcı gazlar yayar ve çok zarar verir.

2.) Ozon gazının keskin ve özel kokusu insanı rahatsız ettiği için bu gazdan insanın zehirlenmesi ihtimali yoktur. 80 yıllık ozon gazı literatüründe ozon gazından zehirlenmiş veya hastaneye kaldırılmış bir olaya rastlanmamıştır. (Avrupa şehir suyu şebekeleri ozon gazı dezenfeksiyonu yaklaşık 90 yıl önce başlamıştır ve bugün Avrupa’da 1700 kadar şehir ve kasaba suyunda ozon kullanılmaktadır.)

Ozon ile Dezenfeksiyon Uygulama alanları

 • Şehirsel içme suyu arıtma tesislerinde ön ozonlama (ön klorlamanın yerine)
 • İçme suyu şişeleme tesisleri (ozon içeren suyla dolum yapılması veya damacanaların ozonlu suyla çalkalanarak

dolumdan önce dezenfekte edilmesi)

 • Yüzme Havuzlarında
 • Organik maddelerin giderimi
 • Nitrit’in Nitrat’aoksidasyonu
 • Siyanür, Fenol, Azotoksitler, Pestisidler, Klorlu Hidrokarbonlar gibi zehirli maddelerin oksidasyonu
 • Atık sularda renk giderimi (özellikle boyahane atık suları). Atık sularında BOİ/KOİ oranının yükseltilmesinde
 • Havadan koku giderimi (havadaki koku oluşturan organiklerin oksidasyonu)
 • Soğutma kulelerinde Biyosid yerine ozon dozlanması
 • Gıda, meşrubat, ilaç gibi sanayilerde üretim hatlarının temizliğinde ozonlu suyla CIP yapılması
 • Balık üreten kuluçkahanelerde ozon kullanımı (özellikle kapalı devre sistemler)
 • Kimya sanayide kimyasal sentez için ozon kullanımı Kağıt sanayide ağartma amacıyla klor/klordioksit yerine ozon kullanımı
 • Soğuk hava depolarında sebze ve meyvelerin ömrünü uzatmak için ortam havasının ozonlanması.

Otomatik Elek Filtreler

Avantajlar;

Geniş Filtrasyon yüzey alanı sayesinde yüksek filtre etme kapasitelerine sahiptir,

Yüksek debilerde dahi az yer kaplar,

Güvenilir çalışma mekanizması ve basit montaj & bakım kolaylığı sayesinde çok kötü sularda dahi hassas mikron mertebelerinde filtrasyon yapar,

Çalışması sırasında ilave enerji gerektirmez,

Hidrolik kontrollü, Fırçalı model ve Çift Kademeli Model seçenekleri mevcuttur,

Üç (3) ayrı seçenek ile ters yıkama yaptırılabilinir; “Manüel, Zaman Kontrollü ve Fark Basınç Kontrollü”

Ters Yıkama işlemi sırasında işletmeye giden filtrelenmiş su kesilmez.

Ters yıkama işlemi sırasında çok az su atar,

Kuyu Suyu, Tarımsal kullanımlar, Enerji Santralleri, Deniz Suyu, Balık Çiftlikleri, Soğutma Suyu, Proses Suyu, Ön Arıtma Filtrasyonu gibi uygulamalarda Otomatik elek Filtreler ile güvenilir çözümler sunulmaktadır.

Kartuş Filtreler


Kartuş ve Torba Filtreler 100 ppm daha düşük kirliliklere sahip sular için tercih edilir. Kartuş Filtreler; 200 mikron ile 0,1 mikron hassasiyetinde gözenek yapısına sahiptirler, Torba Filtreler ise; 500 mikron ile 1 mikron hassasiyetinde gözenek yapısına sahiptirler.

İşletmelerin ve proseslerin birçok noktasında kullanılırlar.

 • Ters Ozmoz Ön Filtreleri,
 • Tank üstü Vent Filtreler,
 • İçme Suları,
 • İlaç Sanayi,
 • Kimya Sanayi,
 • Bakteri Filtreleri,
 • Şarap Filtreleri,
 • Bira Filtreleri,
 • Şeker Şurup Üretimi,
 • Boya ve Kaplama Sanayi,
 • Soğutma Suları,
 • Parça Yıkama suları vb

Kartuş filtreler özel kaplarında kullanılırlar. Kartuş Filtre hazneleri paslanmaz çelikten veya kimya prosesleri ve deniz suyu uygulamaları için sentetik malzemeli hazneleri vardır.

Aseptik Dizayn hatlar üzerinde ve bakteri filtreleri gibi bazı özel prosesler içinde tamamı ile hijyenik filtre hazneleri de mevcuttur.

Şartlandırma ve Dezenfektan Kimyasalları

ASİDİK MEMBRAN YIKAMA KİMYASALI

Özellikle metal hidroksitleri ve kalsiyum karbonat gibi zaman içerisinde membran yapısında birikmelere ve tıkanmalara yol açan bileşiklerin membran yüzeylerinden temizlenmesini sağlayan düşük PH değerine sahip, sıvı formda membran yıkama kimyasalıdır. Bu etkili ürünün kullanımı ile membran proseslerinin daha uzun ömürlü olabilmesi sağlanmaktadır.

Organik maddelerin, çökelme sonucu oluşan çamur su tabakanın ve diğer parçacıklarının polisülfon, flurakarbon ve tüm poliamid TFC Ters Ozmos ve ultrafiltrasyon membranlarından uzaklaştırılmasını sağlayan yüksek PH değerinde ve sıvı formda yıkama kimyasalıdır.

BAZİK MEMBRAN YIKAMA KİMYASALI

Bazik yıkama yapılarak Ters Ozmos membranlarında birikmiş olan organik kalıntılar giderilir sistem flush yaparak kalıntı kimyasalı drenaj hattına verir.

Poliamid membran modülleri ile kullanımı uygundur. Organik kalıntıların giderilmesinde etkilidir. Sıvı kimyasal olduğu için kullanımı kolaydır. Yüksek miktarda aktif madde içerir.

SODYUM METABİSÜLFİT ( SMBS )

Sudaki klor (NaOCI) ters ozmos membranlarına zarar vereceğinden, membranların öncesinde suya sodyum metabisülfit dozlanarak serbest klorun nötralize edilmesi sağlanır. Ayrıca bu kimyasal organik kirliliğe sebeb olabilecek herhangi bir mikroorganizmanın da üremesini engelleyici bir özelliğe sahiptir.

SODYUM HIDROKSIT ( KOSTİK )

Kostik kimyasalı ham su PH değerini gerekli durumlarda yükseltmek amacı ile kullanılır. Bazı endüstriyel proseslerde ürün suyu PH değerini dengelemek içinde kullanılabilir.

SODYUM HIPOKLORIT ( KLOR )

Ham suda bulunabilecek demir ve mangan yada mikroorganizmaları gidermek amacı ile suya klor (NaOCI) dozlanır. Ayrıca bu kimyasal dezenfeksiyon amacı ile de kullanılabilmektedir.

Klor kimyasalı ham suyu dezenfekte için sistem kapasitesine bağlı olarak seçilmiş olan dozaj pompası aracılığı ile sisteme dozlanır. Uygulanması gereken dozlama miktarı suyun karaktristik özelliklerine bağlı olarak görülen değere set edilir.

HIDROKLORIK ASIT ( HCI )

Ters ozmos sistemlerinin performansı arttırmak, sistemi korumak amacıyla membranlara girmeden önce suya, iyonların çökelme eğilimini azaltacak ve aynı zamanda PH değerini istenilene düşürmek amacı ile asit kimyasalı dozlanır.

ANTISKALANT KİMYASALI

Antiskalant kimyasalı ters ozmos sistemlerinin performansını arttırmak, suda bulunan karbonat ve sülfatların membran üzerinde çökelerek tıkanmasını önlemek amacı ile kullanılır.

Antiskalant suyla seyreltilerek sistem kapasitesine bağlı olarak seçilmiş olan dozaj pompası aracılığı ile sisteme dozlanır.

TAŞ ASİDİ

Buhar / sıcak su kazanı, eşanjör, yoğuşturucu, evaporatör ve endüksiyonlama fırını gibi ısı değiştirici sistemlerde suyun neden olduğu kireç ve korozyon birikintilerini temizlemek için amin esaslı inhibitörle güçlendirilmiş çok etkili bir asitli temizleyicidir. Alüminyum, çinko, galvanizli ve pirinç içeren metallerde kullanılmamalıdır.

Temizlik işlemine başlamadan önce, kullanılacak olan TAŞ ASİT miktarını hesaplamak için yüzeyde biriken kireç miktarı belirlenmelidir. Asidin, 1/3 veya ¼ oranında su ile seyreltilerek kullanılması tavsiye edilir.

Aktif Karbon Filtre Sistemleri

Aktif Karbon Filtrasyon sistemleri, su içinde bulunması muhtemel renk, tat, koku, organik madde, kanserojen olarak bilinen kloraminler, klorlu organik maddeler ve serbest klorun, adsorpsiyon yöntemi ile sudan uzaklaştırılmasını sağlayan proseslerdir. Bilindiği gibi organik bileşiklerin çoğu toksiktir. Organik moleküller çok büyük bir yüzey alanına sahip olan aktif karbon parçacıkları tarafından tamamıyla tutulur.

AktifKarbon sisteminin belirli bir çalışma süresinden sonra tersyıkama işlemine girmesi gerekir. Sistem bu durumda otomatik olarakkendini geri yıkama işlemine alır. Geri yıkama işlemi yüksekdebideki suyun, normal işletmedeki su akış yönünün aksiistikametinde akarak, filtre mineralini yıkaması ve minerallerin suile temas eden yüzeylerini değiştirerek adsorpsiyon kabiliyetiniarttırmasıdır. Sistem daha önce belirlenmiş ve programlanmışzamanda hiçbir insan müdahalesi olmadan otomatik geri yıkamaişlemine girer. Yüksek debilerde PLC, pnömatik ve elektrikaktüatörlü sistemler alternatif olarak kullanılmaktadır.

Özellikler ve Avantajlar

 • Aktif Karbon Filtreler, insan müdahalesine gerek duymaksızın tam otomatik olarak çalışır.
 • Operatör müdahalesine ihtiyaç duymaksızın otomatik geri yıkama işlemi, günde 15-20 dakika süre ile otomatik olarak yapar,
 • Otomasyon, kompakt bir PLC ile sağlanır, kolay kullanım ara yüzü ve ekonomik tasarımı vardır,
 • “FRP (Sentetik Tank), Karbon Çelik, Galvaniz ve Paslanmaz Çelik Filtre Tankı”seçenekleri ile her uygulamaya doğru çözüm kullanılır,
 • Aseptik, Hijyenik ve sanitary dizayn seçenekleri ile kontaminant türemesine kesin çözüm sunulur,
 • Dolgu malzemesi yatak temas süresi (EBCT) giderilecek kirlilik miktarı ve cinsi için önemlidir,
 • Buhar veya sıcak su ile ters yıkama seçenekleri vardır,

Diskli Filtre Sistemleri

Kuyu sularında veya işletmelerin her hangi noktasındaki partikülce kirli suların filtrelenmesinde manüel veya otomatik diskli filtreler kullanabiliriz.

Ters Yıkama süreleri çok kısa olup, ters yıkama işlemi sırasında işletmeye giden filtrelenmiş su debisini KESMEZ. Bu nedenle sürekli filtrelenmiş su isteyen işletmeler için Diskli Filtreler vazgeçilmezdir.

Diskli Filtre Sistemlerinin Kullanıldığı Diğer Uygulamalar;

 • Yüksek debili işletmelerde filtre değişiminde harcanan zaman ve sarf malzemelerin önüne geçmek için,
 • AKM miktarını düşürmede,
 • Deniz Suyu filtrasyonu,
 • Kuyu, dere ve göl suları Filtrasyonu,
 • Soğutma Kulesi,
 • Şebeke Suyu filtrasyonu,
 • Proses sularının filtrasyonu,
 • Ultrafiltrasyon sistemi ön filtrasyonu
 • Ters Ozmoz Sistemi Ön filtrasyonu
 • Damlama sulama Sistemlerinde,
 • Atık Su Filtrasyonu,

DİSKLİ FİLTRE TEKNOLOJİSİ Nedir?

Diskli Filtreler; Otomatik ve Manüel olarak alternatifli ürünleri seçenekleri vardır.

Disklerin her iki tarafında belirli mikron boyutuna sahip kanallar vardır. Disklerin üst tarafındaki kanalları ile iç tarafındaki kanalları birbirlerini ters yönde destekler. Bu sayede suyun filtre omurgası içerisinde derinlemesine gerçek bir filtrasyon yapması sağlanır.

Diskler bir omurga üzerine üst üste dizilirler. Filtrasyon sırasında, omurgadaki yay ve su basınç farkı, diskleri birbirlerine sıkıca bastırır, böylece etkin su filtrasyonu sağlanır. Su, disklerin dışından içine doğru, kanalcıklardan geçerken filtrelenir.

Omurga üzerine yerleştirilmiş olan açılı kanatçıklar (yön vericiler) suya heliksel dönme hareketi kazandırır, katı partikülleri askıda tutar, merkezkaç kuvveti sayesinde disk filtre elementinden uzaklaştırır. Disk filtrelerin tamamı sentetik malzemeden imal edilir ve filtre malzemeleri uzun ömürlü ve yüksek dayanıklılığa sahiptir.

DİSKLİ FİLTRE SİSTEMİ Nasıl Çalışır?

ÇALIŞMA PRENSİBİ :

 • Kirli su, giriş bağlantısından filtre kabı içerisine girer.
 • Kirli su, Helix içerisinden geçerken, Helix bıçakları (yön vericiler) suya yüksek hızla dönme hareketi verirler.
 • Su filtrelenmeden önce, Suyun heliksel hareketi ile askıdaki katı maddeler (kum, mil vs.) disk filtre elementinden ayrılarak filtre tabanına doğru hareket ederler. Bu partiküller daha sonra atık kollektöründen dışarıya atılarak temizlenir.
 • Partikülden arınmış olan su, filtre kabının mümkün olan tek çıkış yolu olan disklerin içinden geçer. Disk yüzeyinde yer alan kanallar su içerisinde geriye kalan partikülleri tutarlar. Böylece filtrelenmiş su yukarı yönde hareket ederek filtre kabı çıkış bağlantısından filtreyi terk eder.

TERS YIKAMA PRENSİBİ :

 • Modüler sistemde (bir kollektör üzerinde birden fazla omurga olan sistemler) tek tek yıkanır.
 • PLC kontrollü tam otomatik ters yıkama ünitesi sayesinde Disk filtreler kirlendiğinde, kendiliğinden ters yıkamaya geçer,
 • Basınç Farkı veya zamana göre ters yıkama işlemi gerçekleşir.
 • Ters yıkama İşleminde önce filtreye su giriş vanası kapanır. Sonra Atık ve ters yıkama vanaları açılır. Basınçlı ters yıkama suyu ile disklerin araları açılır ve temizlenir.

Kimyasal Dozaj Sistemleri

Farklı amaçlar ile kullanılan kimyasalların dozaj sistem ve teknolojileri konusunda yenilikçi ve güvenilir çözümler sunulmaktadır.

Dozaj Pompası sistemleri, büyük veya küçük hacimli işlemlerde rahatlıkla kullanılabilir.

Uygulama Alanları;

 • Flokülasyon Sistemlerinde,
 • Dezenfeksiyon Sistemlerinde,
 • Klor Dozajı,
 • pH dengesini sağlama aşamasında asit veya alkalin dozajı yapmak
 • Havuzlarda,
 • Arıtma Sistemlerinde, (Ters Ozmos Sistemlerinde, Kimyasal Arıtma, Nötralizasyon gibi…)
 • Kazan ve Kule uygulamalarında,

Seperator Filtreler

Separatör Filtreler; Sudan daha ağır olan, özgül ağırlıkları 2 veya daha fazla olan askıda katı madde ve inorganik maddelerin sudan uzaklaştırılması için idealdir. Tutulacak partikülün ağırlığına göre 50 mikron hassasiyetine kadar filtrasyon işlemini gerçekleştirir.

AVANTAJLARI ve UYGULAMA SEÇENEKLERİ

 • Sudan ağır partikülleri yoğunluklarına göre 50 mikrona kadar filtre etmek için kullanılır,
 • 0,7 m3/h kapasiteden başlayan debi seçenekleri,
 • Yüksek debiler için uygun filtrasyon seçeneği,
 • Yağmur Suları, Fabrika Proses suyu, Geri Kazanım Suyu
 • Soğutma Suyu Filtrasyonu,
 • Separatör filtrelerde ters yıkama yoktur; sürekli olarak ve yedeklemek gerekmeden suyu filtreler, ayırdığı katıları otomatik filtreden dışarı olarak atar.
 • Separatör Filtrelerde; hareket eden ve bozulan hiçbir parça yoktur, temizlenmesi gereken hiçbir filtre elemanı yoktur.
 • Yedek parça ve bakım gerektirmez. Hacimsel olarak %1’e kadar yoğun katı içeren suların filtrasyonunda dahi çok başarılı bir filtre tekniğidir.
 • Karbon Çelik / 304ss /316ss alternatif malzeme seçenekleri ile imalat seçenekleri,
 • Standart 10 bar çalışma basıncı,
 • Otomatik ve manüel blöf seçenekleri,
 • Birden fazla seri olarak kullanılan seperatörler ile daha yüksek verimli filtrasyon sağlanabilir,

Dolgu Mineralleri

ANTRASİT

EN 12909 standartlarına göre sınıflandırılmış doğal antrasit ; askıda katı maddeler olarak adlandırılan suda çözünmeyen kum, çamur ve tortuların giderilmesi, içme sularında okside edilmiş demir ve mangan giderilmesi ve kazanlarda silis kaçağının önlenmesi için kullanılır. Kendisinden sonra uygulanacak arıtım elemanlarının tortudan korunmasını sağlar. Böylece su minimum mikronaylara inerek tortusuz, renksiz ve berrak bir görünüm kazanır. Antrasit filtrelerde ise filtrasyon sadece, süzme etkisiyle değil aynı zamanda adsorpsiyon etkisi ile de gerçekleşir. Doğru dizayn ve seçim yapıldığı taktirde 10 mikron hassasiyete kadar oldukça efektif ve güvenilir bir şekilde filtrele edebilirler.

Uygulama Alanları :

 • AKM gideriminde
 • Yüzey ve Kuyu sularının filtrasyonunda
 • Koagülasyon sonrasında
 • Buhar ve Elektrik santrallerinde
 • Kimya endüstrisinde
 • Petrol ürünleri ile kirlenmiş atıksuların filtrasyonunda
 • Havuz suyu filtrasyonunda
 • Kondens suyu filtrasyonunda

AKTİF KARBON

Aktif karbon, absorbsiyon kapasitesi yüksek fizikokimyasal arıtmada kullanılan bir mineraldir. Aktif karbon minerali sularda; renk, tat, koku veren eriyik gazların çözülmemiş organik ve organik olmayan kirliliklerin sudan uzaklaştırılmasında kullanılır. Aktif karbon kömürümsü ancak çok geniş yüzey alanına ( 1000 – 15000 m/gr ) sahip bir malzemedir. Organik kirliliğin olduğu sularda klor giderme amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır. Aktif karbon ile ilgili dikkat edilmesi gereken bir konu, bakteri üremesi için uygun ortam oluşturabilmesidir. Çünkü aktif karbon organik maddeyi tutar ve eğer suda bakteri varsa bu organik maddeyi besin olarak kullanarak ürüyebilir. Bu gibi durumlarda bakteri kaçağı oluşumu mümkündür. Bu sebeple aktif karbonun öncesinde ve sonrasında suyun dezenfekte edilmesi önemlidir

REÇİNE

Su içerisinde sertliğe sebep olan + 2 değerlikli iyonların sudan uzaklaştırılması amacıyla su yumuşatma sistemlerinde kullanmakta olan reçineler genelde sarı renkli kuma benzeyen sentetik bir malzemedir. Kullanıldığı suyun karakteristiklerine göre 3 ile 6 yıl arasında kullanım ömürleri vardır. İyi bir reçine eşit tanecikli olmalı ve özel ambalajlarda muhafaza edilmelidir. Tane boyutu birbirinden farklı olan reçineler hem basınç kaybını artırır hem cihaz içinde oluklar oluşturarak kapasitesinin önemli ölçüde ( -%80 ) azalmasına sebep verirler. Kapasite düşmesi sebebi ile rejenerasyon esnasında harcanan rejenerant kimyasalının ( tuz, asit ve benzeri) birim maliyeti artar. Reçine düzgün partikül dağılımı sayesinde kimyasallara ve basınç değişimlerine karşı son derece dayanıklıdır. Ayrıca deiyonizasyon ve mix bed sistemleri için anyonik, katyonik ve karışık yataklı reçinelerde bulunmaktadır.

REÇİNE ÇEŞİTLERİ

 • Katyonik Reçineler
 • Anyonik Reçineler
 • Mixbed Reçineler
 • Foodgrade Reçineler
 • İyon Değiştirici Reçineler (Bor, Nitrat, Sülfat Giderimi vb. iyonların tutulması için kullanılan reçinelerdir.

BİRM

Birm medyası suda çözünmüş halde bulunan demir ve mangan bileşiklerinin giderilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Katalizör etkisi göstererek çözünmüş oksijenle, demir – mangan bileşiklerinin etkileşimini sağlar. Bu sayede demir ve mangan bileşikleri medya içerisinde çöktürülerek filtre edilirler. Birm medyası suda çözünmediği için diğer demir mangan giderim metotlarına göre oldukça ekonomiktir. Medyanın temizliği ise yalnızca ters yıkama ile yapılmaktadır.

SİLİFOZ

Silifoz sıcak veya soğuk su ile temas eden tüm metal yüzeylerde, pas, korozyon ve kireç taşı oluşumunu önlemek amacıyla kullanılmaktadır. Silifoz suyun içinde dolaştığı metalin yüzeyini çok ince fakat sağlam bir fosfat filmi şeklinde kaplayarak metalle suyun temasını kesmektedir. Suda çözünen 2 -3 ppm Fosfat (P2O5 ) ( molekülleri suda bulunan ve kalıcı sertliği meydana getiren kalsiyum karbonat ve magnezyum karbonatın kireç taşı halinde dolaşım sistemine çökmesini önler. Silifoz’un çözünmesi neticesinde suya geçen fosfat, kalsiyum ve mag-nezyum karbonat iyonlarının arasına girerek onu parçalar ve tekrar kireç taşı oluşumunu önler.

DOLOMİT

Dolomit kireç taşında kalsiyum ve magnezyum birlikte yer almasından oluşan doğal bir mineraldir. Kimyasal formülü CaMg (CO3)2 dir. Fiziksel ve kimyasal yapısına bağlı olarak yol inşaatlarında, beton yapımında, ziraatte, cam, soda, boya sanayisinde kullanılan önemli bir hammadde olup aynı zamanda su arıtma sektöründe post filtrasyon (re mineralizasyon ) işlemi için kullanılmaktadır. Ters ozmos sistemi sonrasında saflaştırılmış olan ürün suyun PH değerini yükseltmek ve insan sağlığına faydalı olan mineralleri kazandırmak için kullanılmaktadır. Dolomit filtre valfleri manuel kontrollüdür. Su filtre içerisinde yukarıdan aşağıya doğru süzülürken dolomit minareli eriyerek suya kalsiyum, magnezyum ve karbonat gibi doğal mineraller kazandırılmış olur. Zaman içerisinde dolomit minareli eridikçe, eksilen minaralin üzerine yenisi ilave edilerek minerallendirme işlemine devam edilir.

QUVARTZ KUM

Özellikle Kum filtreleri iç dolgu maddesi olarak kullanılmaktadır. Askıda katı maddelerin ve bulanıklığın tutulması amacı ile kullanılmaktadır. Quvartz kumlar, kum filtrelerinde değişik granilasyonda ve çok katmanlı olarak kullanılır. Bazı tip yumuşatma cihazları ve karbon filtrelerinde alt katman olarak da kullanılmaktadır.

TUZ

Su yumuşatıcı cihazlar rejenerasyon esnasında tuz kullanırlar. Kullanılacak olan tuzun seçimi reçinenin ömrünü ve verimini doğrudan belirler. Kalitesiz tuz kullanan reçinelerde ağır metallerin birikimi sonucu çıkan problemlerle sıkça karşılaşılmaktadır. Arıtma tuzu rafine olmalı, iki kere yıkanıp iki kere fırınlanarak kurutulmuş olmalıdır ve fire vermemelidir.

Multimedya Kum Filtreleri

Tüm sularda en belirgin kirlenme parametresi olan bulanıklık; AKM, organik madde, silis, tortu gibi etkenlerden meydana gelmektedir. Bu kirleticiler arasında belli bir çapa sahip olanlar multimedya filtrasyon üniteleri ile arıtılır. Kum filtrelerinde, su, çeşitli çaplardaki kum, çakıl ve antrasit katmanlarından uygun hızla geçirilerek, filtre edilir. Aynı zamanda kum filtrelerinden sonra gelen diğer ekipmanların korunması sağlanır.

Sistemde belirli bir çalışma süresinden sonra filtre minerali üzerinde tortular birikir. Sistem bu durumda otomatik olarak kendini geri yıkama işlemine alır. Geri yıkama işlemi, yüksek debideki suyun, normal işletmedeki su akış yönünün aksi istikametinde akarak, filtre mineralini yıkaması ve üzerine yerleşmiş tortuyu bulunduğu yerde sökerek ortamdan uzaklaştırmasıdır. Kum filtrelerinde rejenerasyon işlemi, istenilen zamana veya basınç farkına göre hiçbir müdahalesi olmadan otomatik olarak yapılabilir.

Sularda çözünmüş halde bulunan demir ve mangan renk ve bulanıklığı, bakteri çoğalmasına sebep olur. Bilhassa tekstil, plastik, kâğıt, deri ve gıda endüstrisinde üretimde istenmeyen sonuçlar meydana gelir. Filtrelerde kullanılan özer filtrasyon minerali sayesinde 5 ppm’e kadar demir ve 2 ppm’e kadar mangan arıtımı yapılır. Özel mineral arasından düşük hızlarda süzülen erimiş demirin oksitlenerek katmanlar arasında filtre edilmesi sağlanır. Ters yıkama ile dışarı atılan demir ve mangan sudan uzaklaştırılmış olur. Ters yıkama esnasında rejenerant maddeye ihtiyaç yoktur. Fakat 5 ppm’den yüksek demir ve 2 ppm’den yüksek mangan miktarları için farklı filtrasyon minerali ile ters yıkmada rejenerant madde kullanılarak problemlerin çözümü mümkündür. Arsenik giderim ünitesi suyunuzda bulunan arsenik, mineralinin sudan alınma işlemidir. Arsenik minerali sayesinde ham sudaki arsenik değeri içme suyu standart değerlerinin altına düşürülüp su içilebilir hale gelmektedir. Ayrıca filtrasyon görevi gören mineral sayesinde suda bulunan partiküller, bulanıklık ve tortuların filtre edilerek suyun berrak bir görünüm kazandırılmasını sağlanacaktır.