Ozonlama Sistemleri

OZON TEKNOLOJİSİ

Ozon gazı; doğada, güneşten gelen mor ötesi ışınların atmosferdeki oksijeni parçalayarak ozon moleküllerine çevirmesi sonucu oluşur. Teknolojik olarak ise, elektron boşalımı yardımıyla soluduğumuz havadan ya da saf oksijenden elde edilir.

OZON İLE DEZENFEKSİYONUN AVANTAJLARI

Dezenfeksiyon Yönünden :Ozon gazı kararsız  tabir edilen türde ve çok yakıcı bir gaz olduğundan su içinde gazın fonksiyon hızı klor ve broma göre birkaç yüz kez daha hızlıdır. Çok küçük bir kontak tankında ve çok kısa zamanda dezenfeksiyon yapabilir. Ayrıca klor ve broma bağışıklık kazanan mikroorganizmaların yakıcı ozon gazına karşı bağışıklık kazanamadığı bilinmektedir.

Kimyasal Yönden :Ozon gazı kararsız bir gaz olduğu için su içinde çok kısa zamanda görevini yapar, oksidasyon ve yakma yolu ile tükendikten sonra arta kalan erimiş ozon gazı çok kısa bir sürede oksijen gazına dönüşür. Böylece suda hiç bir bakiye kimyasal kalmaz,.neticede suni reçinelere ve boyalara etkisi olmaz.

İşletme Yönünden : Ozon gazı taşınamayan bir gaz olduğu için kullanım noktasında üretilir. Ozon gazının ham maddesi ortam havası ile elektrik gücüdür. Her işletmede ortam havası ve elektrik bulunduğundan ozon gazı temini için satın alma hizmeti, kalite kontrolü, depolama, taşıma, boş bidon yok etme gibi bir çok işletme masrafları ortadan kalkar.

Tehlike Yönünden :

1.) Ozon gazı depolanmadığı için bir kaçak sırasında elektrik kapatılarak gazın üretimi durdurulur. Ayrıca kısa zamanda oksijene dönüşen ozon gazının bir noktada birikmesi ihtimalide yoktur. Halbuki bir klor deposu delindiğinde çevreye çok zehirli, kalıcı gazlar yayar ve çok zarar verir.

2.) Ozon gazının keskin ve özel kokusu insanı rahatsız ettiği için bu gazdan insanın zehirlenmesi ihtimali yoktur. 80 yıllık ozon gazı literatüründe ozon gazından zehirlenmiş veya hastaneye kaldırılmış bir olaya rastlanmamıştır. (Avrupa şehir suyu şebekeleri ozon gazı dezenfeksiyonu yaklaşık 90 yıl önce başlamıştır ve bugün Avrupa’da 1700 kadar şehir ve kasaba suyunda ozon kullanılmaktadır.)

Ozon ile Dezenfeksiyon Uygulama alanları

 • Şehirsel içme suyu arıtma tesislerinde ön ozonlama (ön klorlamanın yerine)
 • İçme suyu şişeleme tesisleri (ozon içeren suyla dolum yapılması veya damacanaların ozonlu suyla çalkalanarak

dolumdan önce dezenfekte edilmesi)

 • Yüzme Havuzlarında
 • Organik maddelerin giderimi
 • Nitrit’in Nitrat’aoksidasyonu
 • Siyanür, Fenol, Azotoksitler, Pestisidler, Klorlu Hidrokarbonlar gibi zehirli maddelerin oksidasyonu
 • Atık sularda renk giderimi (özellikle boyahane atık suları). Atık sularında BOİ/KOİ oranının yükseltilmesinde
 • Havadan koku giderimi (havadaki koku oluşturan organiklerin oksidasyonu)
 • Soğutma kulelerinde Biyosid yerine ozon dozlanması
 • Gıda, meşrubat, ilaç gibi sanayilerde üretim hatlarının temizliğinde ozonlu suyla CIP yapılması
 • Balık üreten kuluçkahanelerde ozon kullanımı (özellikle kapalı devre sistemler)
 • Kimya sanayide kimyasal sentez için ozon kullanımı Kağıt sanayide ağartma amacıyla klor/klordioksit yerine ozon kullanımı
 • Soğuk hava depolarında sebze ve meyvelerin ömrünü uzatmak için ortam havasının ozonlanması.

Otomatik Elek Filtreler

Avantajlar;

Geniş Filtrasyon yüzey alanı sayesinde yüksek filtre etme kapasitelerine sahiptir,

Yüksek debilerde dahi az yer kaplar,

Güvenilir çalışma mekanizması ve basit montaj & bakım kolaylığı sayesinde çok kötü sularda dahi hassas mikron mertebelerinde filtrasyon yapar,

Çalışması sırasında ilave enerji gerektirmez,

Hidrolik kontrollü, Fırçalı model ve Çift Kademeli Model seçenekleri mevcuttur,

Üç (3) ayrı seçenek ile ters yıkama yaptırılabilinir; “Manüel, Zaman Kontrollü ve Fark Basınç Kontrollü”

Ters Yıkama işlemi sırasında işletmeye giden filtrelenmiş su kesilmez.

Ters yıkama işlemi sırasında çok az su atar,

Kuyu Suyu, Tarımsal kullanımlar, Enerji Santralleri, Deniz Suyu, Balık Çiftlikleri, Soğutma Suyu, Proses Suyu, Ön Arıtma Filtrasyonu gibi uygulamalarda Otomatik elek Filtreler ile güvenilir çözümler sunulmaktadır.

Kartuş Filtreler


Kartuş ve Torba Filtreler 100 ppm daha düşük kirliliklere sahip sular için tercih edilir. Kartuş Filtreler; 200 mikron ile 0,1 mikron hassasiyetinde gözenek yapısına sahiptirler, Torba Filtreler ise; 500 mikron ile 1 mikron hassasiyetinde gözenek yapısına sahiptirler.

İşletmelerin ve proseslerin birçok noktasında kullanılırlar.

 • Ters Ozmoz Ön Filtreleri,
 • Tank üstü Vent Filtreler,
 • İçme Suları,
 • İlaç Sanayi,
 • Kimya Sanayi,
 • Bakteri Filtreleri,
 • Şarap Filtreleri,
 • Bira Filtreleri,
 • Şeker Şurup Üretimi,
 • Boya ve Kaplama Sanayi,
 • Soğutma Suları,
 • Parça Yıkama suları vb

Kartuş filtreler özel kaplarında kullanılırlar. Kartuş Filtre hazneleri paslanmaz çelikten veya kimya prosesleri ve deniz suyu uygulamaları için sentetik malzemeli hazneleri vardır.

Aseptik Dizayn hatlar üzerinde ve bakteri filtreleri gibi bazı özel prosesler içinde tamamı ile hijyenik filtre hazneleri de mevcuttur.

Şartlandırma ve Dezenfektan Kimyasalları

ASİDİK MEMBRAN YIKAMA KİMYASALI

Özellikle metal hidroksitleri ve kalsiyum karbonat gibi zaman içerisinde membran yapısında birikmelere ve tıkanmalara yol açan bileşiklerin membran yüzeylerinden temizlenmesini sağlayan düşük PH değerine sahip, sıvı formda membran yıkama kimyasalıdır. Bu etkili ürünün kullanımı ile membran proseslerinin daha uzun ömürlü olabilmesi sağlanmaktadır.

Organik maddelerin, çökelme sonucu oluşan çamur su tabakanın ve diğer parçacıklarının polisülfon, flurakarbon ve tüm poliamid TFC Ters Ozmos ve ultrafiltrasyon membranlarından uzaklaştırılmasını sağlayan yüksek PH değerinde ve sıvı formda yıkama kimyasalıdır.

BAZİK MEMBRAN YIKAMA KİMYASALI

Bazik yıkama yapılarak Ters Ozmos membranlarında birikmiş olan organik kalıntılar giderilir sistem flush yaparak kalıntı kimyasalı drenaj hattına verir.

Poliamid membran modülleri ile kullanımı uygundur. Organik kalıntıların giderilmesinde etkilidir. Sıvı kimyasal olduğu için kullanımı kolaydır. Yüksek miktarda aktif madde içerir.

SODYUM METABİSÜLFİT ( SMBS )

Sudaki klor (NaOCI) ters ozmos membranlarına zarar vereceğinden, membranların öncesinde suya sodyum metabisülfit dozlanarak serbest klorun nötralize edilmesi sağlanır. Ayrıca bu kimyasal organik kirliliğe sebeb olabilecek herhangi bir mikroorganizmanın da üremesini engelleyici bir özelliğe sahiptir.

SODYUM HIDROKSIT ( KOSTİK )

Kostik kimyasalı ham su PH değerini gerekli durumlarda yükseltmek amacı ile kullanılır. Bazı endüstriyel proseslerde ürün suyu PH değerini dengelemek içinde kullanılabilir.

SODYUM HIPOKLORIT ( KLOR )

Ham suda bulunabilecek demir ve mangan yada mikroorganizmaları gidermek amacı ile suya klor (NaOCI) dozlanır. Ayrıca bu kimyasal dezenfeksiyon amacı ile de kullanılabilmektedir.

Klor kimyasalı ham suyu dezenfekte için sistem kapasitesine bağlı olarak seçilmiş olan dozaj pompası aracılığı ile sisteme dozlanır. Uygulanması gereken dozlama miktarı suyun karaktristik özelliklerine bağlı olarak görülen değere set edilir.

HIDROKLORIK ASIT ( HCI )

Ters ozmos sistemlerinin performansı arttırmak, sistemi korumak amacıyla membranlara girmeden önce suya, iyonların çökelme eğilimini azaltacak ve aynı zamanda PH değerini istenilene düşürmek amacı ile asit kimyasalı dozlanır.

ANTISKALANT KİMYASALI

Antiskalant kimyasalı ters ozmos sistemlerinin performansını arttırmak, suda bulunan karbonat ve sülfatların membran üzerinde çökelerek tıkanmasını önlemek amacı ile kullanılır.

Antiskalant suyla seyreltilerek sistem kapasitesine bağlı olarak seçilmiş olan dozaj pompası aracılığı ile sisteme dozlanır.

TAŞ ASİDİ

Buhar / sıcak su kazanı, eşanjör, yoğuşturucu, evaporatör ve endüksiyonlama fırını gibi ısı değiştirici sistemlerde suyun neden olduğu kireç ve korozyon birikintilerini temizlemek için amin esaslı inhibitörle güçlendirilmiş çok etkili bir asitli temizleyicidir. Alüminyum, çinko, galvanizli ve pirinç içeren metallerde kullanılmamalıdır.

Temizlik işlemine başlamadan önce, kullanılacak olan TAŞ ASİT miktarını hesaplamak için yüzeyde biriken kireç miktarı belirlenmelidir. Asidin, 1/3 veya ¼ oranında su ile seyreltilerek kullanılması tavsiye edilir.

Multimedya Kum Filtreleri

Tüm sularda en belirgin kirlenme parametresi olan bulanıklık; AKM, organik madde, silis, tortu gibi etkenlerden meydana gelmektedir. Bu kirleticiler arasında belli bir çapa sahip olanlar multimedya filtrasyon üniteleri ile arıtılır. Kum filtrelerinde, su, çeşitli çaplardaki kum, çakıl ve antrasit katmanlarından uygun hızla geçirilerek, filtre edilir. Aynı zamanda kum filtrelerinden sonra gelen diğer ekipmanların korunması sağlanır.

Sistemde belirli bir çalışma süresinden sonra filtre minerali üzerinde tortular birikir. Sistem bu durumda otomatik olarak kendini geri yıkama işlemine alır. Geri yıkama işlemi, yüksek debideki suyun, normal işletmedeki su akış yönünün aksi istikametinde akarak, filtre mineralini yıkaması ve üzerine yerleşmiş tortuyu bulunduğu yerde sökerek ortamdan uzaklaştırmasıdır. Kum filtrelerinde rejenerasyon işlemi, istenilen zamana veya basınç farkına göre hiçbir müdahalesi olmadan otomatik olarak yapılabilir.

Sularda çözünmüş halde bulunan demir ve mangan renk ve bulanıklığı, bakteri çoğalmasına sebep olur. Bilhassa tekstil, plastik, kâğıt, deri ve gıda endüstrisinde üretimde istenmeyen sonuçlar meydana gelir. Filtrelerde kullanılan özer filtrasyon minerali sayesinde 5 ppm’e kadar demir ve 2 ppm’e kadar mangan arıtımı yapılır. Özel mineral arasından düşük hızlarda süzülen erimiş demirin oksitlenerek katmanlar arasında filtre edilmesi sağlanır. Ters yıkama ile dışarı atılan demir ve mangan sudan uzaklaştırılmış olur. Ters yıkama esnasında rejenerant maddeye ihtiyaç yoktur. Fakat 5 ppm’den yüksek demir ve 2 ppm’den yüksek mangan miktarları için farklı filtrasyon minerali ile ters yıkmada rejenerant madde kullanılarak problemlerin çözümü mümkündür. Arsenik giderim ünitesi suyunuzda bulunan arsenik, mineralinin sudan alınma işlemidir. Arsenik minerali sayesinde ham sudaki arsenik değeri içme suyu standart değerlerinin altına düşürülüp su içilebilir hale gelmektedir. Ayrıca filtrasyon görevi gören mineral sayesinde suda bulunan partiküller, bulanıklık ve tortuların filtre edilerek suyun berrak bir görünüm kazandırılmasını sağlanacaktır.

Ters Ozmos Sistemleri

TERS OZMOZ SİSTEMİ Nedir?

Ters Ozmos Sistemleri üzerinde “membran kabı / Housing” olarak tanımlanan basınçlı kaplar vardır, Membranlar bu kapların içerisine yerleştirilir. Membran ve Membran kaplarının sayısı ve dizilimi suyun kimyasal özelliği ile ilişkilidir.

Ters Ozmos prensibinde su, membranların içinden yüksek basınçla geçmelidir. Bu nedenle Yüksek Basınç Pompaları kullanılır. Ters Ozmos membranları, kartuş filtreler gibi fiziksel bir filtre olarak kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

Ters Ozmos membranlarını katı ve sert cisim formlarındaki kirliliklerden korumak için fiziksel 5 veya 1 mikron hassasiyetinde kartuş filtreler kullanılır.

Membranları olumsuz etkileyen diğer tehlikelerden olan karbonatlar ve sülfat içerikli çökelebilen kristal tuzlar için membran koruyucu antiskalant kimyasalları kullanılır.

TERS OZMOZ SİSTEMİ Nasıl Çalışır?

Ozmos Prensibi; osmotik basınç kullanılarak, mineralce zengin olan suyun, yarı geçirgen bir membranın diğer tarafına mineralleri azaltılmış olarak geçirilmesi işlemidir.

Yarı geçirgen membran sadece çok küçük atom ve atom gruplarını (su molekülleri, gazlar ve bazı küçük organik moleküller gibi) geçirir. Diğer çözünmüş iyonları yarı geçirgen membran sayesinde iyi su tarafına geçirmez.

Ters Ozmos prosesi, Ozmos olayına göre daha etkin bir avantaj sağlar. Ozmotik olayda yarı geçirgen membranlar sayesinde; iletkenliği düşük su, tuzlu su tarafına doğru doğal geçiş yapar. Ters Ozmos sistemi ile tuzlu su tarafına basınç uygulandığında ozmos olayı tersine döner ve tatlı su elde edilmeye başlanır.

İŞLETME

1.Membran Kabı / Housing KİMYASAL YIKAMA DÜZENEĞİ (CIP SİSTEMİ )

2.Deşarj Borulama Hattı,

3. Diziliş

4. Atık Vanası

5.Yüksek Basınç Pompası

6. Selonoid ve Bağlantı Panoları

7. Flush Vanası

8. CIP Besleme

9. Üretim Hattı

10.Üretim hattı

11. Atık Vanası

12.Membran Kabı üretim

Ters Ozmos cihazlarının periyodik olarak temizliğinin yapılması çok önemlidir. Zaman içinde safsızlıklar membran yüzeylerinde saf su akış debisini ve iletkenliğini olumsuz yönde etkileyen tabakalar oluştururlar. Bu birikimler membranlardan uzaklaştırılmazsa, kalıcı fiziksel ve kimyasal hasarlar meydana getirerek membranların ömrünü kısaltabilir. İyi su akışında azalma, iyi su iletkenliğindeki artış veya cihazda oluşan basınç kaybındaki artış, temizlik gereğinin bir göstergesidir.

Ters Ozmos membranlarının yıkanması için özel bir “Yıkama Sistemi” olmalıdır. Bu sistem üzerinde Kimyasal tankı, pH – sıcaklık kontrolleri ile asidik ve alkali yıkama kimyasallarına dayanıklı pompa bulunmalıdır.

Ultraviole Sistemler

Ultraviyole dezenfeksiyon sistemleri, suya her hangi bir kimyasal dozajı yapılmadan yüksek frekansa sahip elektromanyetik dalgaların mikroorganizmaların çekirdek yapısını bozarak etkisiz hale getirilmesi esasına dayanır.

Özel olarak tasarlanan sistemler ile 2500 – 2600 Angstron arası dalga boyuna maruz kalan mikroorganizmaların DNA yapısı bozulduğu için, işlevini de yerine getiremez hale gelir.

Yaklaşık 254 nm dalga boylu yüksek enerjiye sahip UV-C ışınları mikroorganizmaların hücre zarından içeri süzülür ve DNA’yı oluşturan başta “Timin” adlı nükleik asitler tarafından absorbe edilir. Bu enerji transferi sonucu DNA zinciri birçok noktasından tahrip olur. DNA’sı bozulan canlının üreme dahil tüm hücre faaliyetleri durur ve hücre ölümü gerçekleşir.

Ultraviyole Sistemlerin Avantajları

 • Çevre dostudur, kimyasal kullanmadan dezenfeksiyon sağlar;
 • Su içine herhangi bir kimyasal verilmediği için suyun kimyasal özelliğini (iletkenlik, pH gibi) değiştirmez;
 • Suda kanserojen yan ürünler oluşturmaz (klorlu dezenfektanlarda “THM” kanserojen bileşikler !);
 • Yeterli UV dozu (> 400 J/m2) sağlandığında tüm mikroorganizmalar üzerinde etkilidir;
 • Dezenfeksiyon süresi çok kısadır (< 5 sn), büyük temas tanklarına (UV reaktörü) ihtiyaç yoktur;
 • Tehlikeli kimyasallarla çalışma sorunu yoktur, çalışanlara zarar verme riski olmayan bir yöntemdir.
 • Basit işletme, kontrol ve bakım imkanı sağlar;
 • Kimyasal maddelere kıyasla satın alma, nakliye, depolama, kalite kontrol gibi işletme yükleri yoktur.

UltraviyoleSistemleri Kullanım Alanları

 • İçme / Kullanma Suyu dezenfeksiyonu (konutlar, oteller, hastaneler,şehirsel içme suyu arıtma tesisleri )
 • Proses / İmlat Suyu dezenfeksiyonu (gıda, meşrubat, ilaç, kozmetik, kimya, tekstil, otomotiv, elektronik)
 • Maden Suyu (Doğal veya Aromalı) dezenfeksiyonu
 • Yüzme Havuzları sirkülasyon suları (klor kullanımının tamamen veya kısmen kaldırılması amacıyla)
 • Balık Çiftlikleri, Kuluçkahaneler (tatlı su veya deniz suyu dezenfeksiyonu)
 • Soğutma Suları (açık/kapalı devre)
 • Şeker şurubu, salamura, meyve suları gibi ışın geçirgenliği düşük sıvıların dezenfeksiyonu
 • Stok tanklarında (su, ürün v.b.) kontaminasyona karşı “headroom” tipi UV sistemleri
 • Hava sterilizasyonu (klima santralleri)
 • Bakiye Ozon ve Klor Giderimi
 • Fotooksidasyon (suda bakiye TOC giderimi)
 • Atık suların dezenfeksiyonu (sulama veya geri kazanım amaçlı)
 • Membran Sistemleri (RO, NF, UF, MF) öncesinde “biofouling” problemine karşı dezenfeksiyon
 • “Lejyoner” mikrobuna karşı sıcak su hatlarında dezenfeksiyon
 • “Crypto”, “Giardia” gibi klora dayanıklı parazitlerin giderimi

Yumuşatma Sistemleri

Su Yumuşatma Cihazı, suyun içindeki sertlik yapan Kalsiyum ve Magnezyum iyonlarının alınması için kullanılır.

Su yumuşatma işlemi iyon değiştirme yöntemiyle gerçekleşmektedir. İyon değişimi sertliğe sebep olan kalsiyum ve magnezyum iyonlarını içeren suyun, sodyum formunda suni katyonik bir reçineden geçirilmesi suretiyle gerçekleşmektedir. Sert su sodyum bazlı katyonik reçineden geçerken içerisindeki sertlik iyonları (Ca+2 ve Mg+2) ; reçineye bağlı bulunan Na+ iyonları ile yer değiştirir.

Tandem Yumuşatma Sistemleri, iki yumuşatma ünitesinden oluşmaktadır. Sistem geçen su miktarına göre volumetrik olarak kontrol edilebilmektedir. TANDEM sistemde her bir yumuşatma cihazı sırası ile rejenerasyon devresine girer ve hazır hale gelince prosesteki ünitenin doymasını ve prosesi kendine devretmesini bekler. Bu sayede insan müdahalesine ihtiyaç duymaksızın ve rejenerasyon işlemleri için proses durmadan günün 24 saati daimi şekilde yumuşak su üretilmiş olur.

Sistemlerde ham su sertliği, saatlik ve günlük debiler çok önemlidir. Sistem ihtiyaca göre dizayn edilirken hangi sistemin daha ekonomik olduğu kontrol edilmelidir.

Su yumuşatma sistemlerinde de diğer sistemlerde olduğu gibi polietilen (PE) gövdeli tanklar ya da epoksi kaplı karbon çelik tanklar kullanılmaktadır.

SU YUMUŞATMA SİSTEMLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TEKLİ SİSTEMLER :

Bir otomasyon valfi ve bir gövdeden oluşan bu sistemde bir de tuz tankı bulunmaktadır. Genel olarak sertliği 30 Fr değerinin altında olan sularda ya da kullanımın az olduğu noktalarda tercih edilir.

DUBLEX ( TANDEM ) SİSTEMLER:

Bir otomasyon valfi ve iki gövdeden oluşan bu sistemde bir de tuz tankı bulunmaktadır. Daha yüksek debi ihtiyaclarında ise sistem iki otomasyon valfi , iki gövde ve iki tuz tankından oluşur. Bir cihaz serviste yumuşak su verirken diğer cihaz geri yıkama ( rejenerasyon ) yapmaktadır. Genel olarak sertliği 30 Fr değerinin üzerinde olan sularda ya da saatlik tüketimin yüksek olduğu sularda tercih edilir.

TRİPLEX SİSTEMLER :

Üç otomasyon valfi ve üç gövdeden oluşan bu sistemlerde; iki cihaz serviste iken bir cihaz geri yıkama yapmaktadır. Sertliğin ve debinin çok yüksek olduğu noktalarda ya da saatlik debinin iki dublex ( tandem ) sistemle karşılandığında ekonomik olmadığı noktalarda tercih edilir.

Su Yumuşatma Cihazı Ne Yapar?

 • Kazan, boru ve tesisatlarda kireç taşı oluşumunu engeller, oluşmuş kireci zamanla söker, böylece özellikle ısıtıcı elemanların verimini arttırır.
 • Ürün hammaddesi olarak kullanılan sularda formül sapmalarını, lekeleri azaltır,
 • Deterjan kullanımını %60’a varan oranında azaltır.
 • Saç ve ciltte kısa zamanda belirgin bir parlaklık ve yumuşama oluşturur.

Su Yumuşatma Cihazı Ne Yapmaz?

 • Su Yumuşatma Cihazı sudaki partikülleri ve kumu filtrelemez, yani bir filtre değildir.
 • Sudaki bakterileri veya nitritleri / nitratları yok etmez, taninleri uzaklaştırmaz; ters ozmos, ultraviyole, nanofiltrasyon veya distilasyon cihazları gibi suyunuzu “sağlıklı” içme suyu haline getirmez.

TEKLİ SİSTEMLER

DUBLEX ( TANDEM ) SİSTEMLER

TRİPLEX SİSTEMLER

REÇİNE ÇEŞİTLERİ

 • Katyonik Reçineler
 • Anyonik Reçineler
 • Mixbed Reçineler
 • Foodgrade Reçineler
 • İyon Değiştirici Reçineler (Bor, Nitrat, Sülfat Giderimi vb. iyonların tutulması için kullanılan reçinelerdir.

Aktif Karbon Filtre Sistemleri

Aktif Karbon Filtrasyon sistemleri, su içinde bulunması muhtemel renk, tat, koku, organik madde, kanserojen olarak bilinen kloraminler, klorlu organik maddeler ve serbest klorun, adsorpsiyon yöntemi ile sudan uzaklaştırılmasını sağlayan proseslerdir. Bilindiği gibi organik bileşiklerin çoğu toksiktir. Organik moleküller çok büyük bir yüzey alanına sahip olan aktif karbon parçacıkları tarafından tamamıyla tutulur.

AktifKarbon sisteminin belirli bir çalışma süresinden sonra tersyıkama işlemine girmesi gerekir. Sistem bu durumda otomatik olarakkendini geri yıkama işlemine alır. Geri yıkama işlemi yüksekdebideki suyun, normal işletmedeki su akış yönünün aksiistikametinde akarak, filtre mineralini yıkaması ve minerallerin suile temas eden yüzeylerini değiştirerek adsorpsiyon kabiliyetiniarttırmasıdır. Sistem daha önce belirlenmiş ve programlanmışzamanda hiçbir insan müdahalesi olmadan otomatik geri yıkamaişlemine girer. Yüksek debilerde PLC, pnömatik ve elektrikaktüatörlü sistemler alternatif olarak kullanılmaktadır.

Özellikler ve Avantajlar

 • Aktif Karbon Filtreler, insan müdahalesine gerek duymaksızın tam otomatik olarak çalışır.
 • Operatör müdahalesine ihtiyaç duymaksızın otomatik geri yıkama işlemi, günde 15-20 dakika süre ile otomatik olarak yapar,
 • Otomasyon, kompakt bir PLC ile sağlanır, kolay kullanım ara yüzü ve ekonomik tasarımı vardır,
 • “FRP (Sentetik Tank), Karbon Çelik, Galvaniz ve Paslanmaz Çelik Filtre Tankı”seçenekleri ile her uygulamaya doğru çözüm kullanılır,
 • Aseptik, Hijyenik ve sanitary dizayn seçenekleri ile kontaminant türemesine kesin çözüm sunulur,
 • Dolgu malzemesi yatak temas süresi (EBCT) giderilecek kirlilik miktarı ve cinsi için önemlidir,
 • Buhar veya sıcak su ile ters yıkama seçenekleri vardır,

Diskli Filtre Sistemleri

Kuyu sularında veya işletmelerin her hangi noktasındaki partikülce kirli suların filtrelenmesinde manüel veya otomatik diskli filtreler kullanabiliriz.

Ters Yıkama süreleri çok kısa olup, ters yıkama işlemi sırasında işletmeye giden filtrelenmiş su debisini KESMEZ. Bu nedenle sürekli filtrelenmiş su isteyen işletmeler için Diskli Filtreler vazgeçilmezdir.

Diskli Filtre Sistemlerinin Kullanıldığı Diğer Uygulamalar;

 • Yüksek debili işletmelerde filtre değişiminde harcanan zaman ve sarf malzemelerin önüne geçmek için,
 • AKM miktarını düşürmede,
 • Deniz Suyu filtrasyonu,
 • Kuyu, dere ve göl suları Filtrasyonu,
 • Soğutma Kulesi,
 • Şebeke Suyu filtrasyonu,
 • Proses sularının filtrasyonu,
 • Ultrafiltrasyon sistemi ön filtrasyonu
 • Ters Ozmoz Sistemi Ön filtrasyonu
 • Damlama sulama Sistemlerinde,
 • Atık Su Filtrasyonu,

DİSKLİ FİLTRE TEKNOLOJİSİ Nedir?

Diskli Filtreler; Otomatik ve Manüel olarak alternatifli ürünleri seçenekleri vardır.

Disklerin her iki tarafında belirli mikron boyutuna sahip kanallar vardır. Disklerin üst tarafındaki kanalları ile iç tarafındaki kanalları birbirlerini ters yönde destekler. Bu sayede suyun filtre omurgası içerisinde derinlemesine gerçek bir filtrasyon yapması sağlanır.

Diskler bir omurga üzerine üst üste dizilirler. Filtrasyon sırasında, omurgadaki yay ve su basınç farkı, diskleri birbirlerine sıkıca bastırır, böylece etkin su filtrasyonu sağlanır. Su, disklerin dışından içine doğru, kanalcıklardan geçerken filtrelenir.

Omurga üzerine yerleştirilmiş olan açılı kanatçıklar (yön vericiler) suya heliksel dönme hareketi kazandırır, katı partikülleri askıda tutar, merkezkaç kuvveti sayesinde disk filtre elementinden uzaklaştırır. Disk filtrelerin tamamı sentetik malzemeden imal edilir ve filtre malzemeleri uzun ömürlü ve yüksek dayanıklılığa sahiptir.

DİSKLİ FİLTRE SİSTEMİ Nasıl Çalışır?

ÇALIŞMA PRENSİBİ :

 • Kirli su, giriş bağlantısından filtre kabı içerisine girer.
 • Kirli su, Helix içerisinden geçerken, Helix bıçakları (yön vericiler) suya yüksek hızla dönme hareketi verirler.
 • Su filtrelenmeden önce, Suyun heliksel hareketi ile askıdaki katı maddeler (kum, mil vs.) disk filtre elementinden ayrılarak filtre tabanına doğru hareket ederler. Bu partiküller daha sonra atık kollektöründen dışarıya atılarak temizlenir.
 • Partikülden arınmış olan su, filtre kabının mümkün olan tek çıkış yolu olan disklerin içinden geçer. Disk yüzeyinde yer alan kanallar su içerisinde geriye kalan partikülleri tutarlar. Böylece filtrelenmiş su yukarı yönde hareket ederek filtre kabı çıkış bağlantısından filtreyi terk eder.

TERS YIKAMA PRENSİBİ :

 • Modüler sistemde (bir kollektör üzerinde birden fazla omurga olan sistemler) tek tek yıkanır.
 • PLC kontrollü tam otomatik ters yıkama ünitesi sayesinde Disk filtreler kirlendiğinde, kendiliğinden ters yıkamaya geçer,
 • Basınç Farkı veya zamana göre ters yıkama işlemi gerçekleşir.
 • Ters yıkama İşleminde önce filtreye su giriş vanası kapanır. Sonra Atık ve ters yıkama vanaları açılır. Basınçlı ters yıkama suyu ile disklerin araları açılır ve temizlenir.