Ultraviole Sistemler

Ultraviyole dezenfeksiyon sistemleri, suya her hangi bir kimyasal dozajı yapılmadan yüksek frekansa sahip elektromanyetik dalgaların mikroorganizmaların çekirdek yapısını bozarak etkisiz hale getirilmesi esasına dayanır.

Özel olarak tasarlanan sistemler ile 2500 – 2600 Angstron arası dalga boyuna maruz kalan mikroorganizmaların DNA yapısı bozulduğu için, işlevini de yerine getiremez hale gelir.

Yaklaşık 254 nm dalga boylu yüksek enerjiye sahip UV-C ışınları mikroorganizmaların hücre zarından içeri süzülür ve DNA’yı oluşturan başta “Timin” adlı nükleik asitler tarafından absorbe edilir. Bu enerji transferi sonucu DNA zinciri birçok noktasından tahrip olur. DNA’sı bozulan canlının üreme dahil tüm hücre faaliyetleri durur ve hücre ölümü gerçekleşir.

Ultraviyole Sistemlerin Avantajları

 • Çevre dostudur, kimyasal kullanmadan dezenfeksiyon sağlar;
 • Su içine herhangi bir kimyasal verilmediği için suyun kimyasal özelliğini (iletkenlik, pH gibi) değiştirmez;
 • Suda kanserojen yan ürünler oluşturmaz (klorlu dezenfektanlarda “THM” kanserojen bileşikler !);
 • Yeterli UV dozu (> 400 J/m2) sağlandığında tüm mikroorganizmalar üzerinde etkilidir;
 • Dezenfeksiyon süresi çok kısadır (< 5 sn), büyük temas tanklarına (UV reaktörü) ihtiyaç yoktur;
 • Tehlikeli kimyasallarla çalışma sorunu yoktur, çalışanlara zarar verme riski olmayan bir yöntemdir.
 • Basit işletme, kontrol ve bakım imkanı sağlar;
 • Kimyasal maddelere kıyasla satın alma, nakliye, depolama, kalite kontrol gibi işletme yükleri yoktur.

UltraviyoleSistemleri Kullanım Alanları

 • İçme / Kullanma Suyu dezenfeksiyonu (konutlar, oteller, hastaneler,şehirsel içme suyu arıtma tesisleri )
 • Proses / İmlat Suyu dezenfeksiyonu (gıda, meşrubat, ilaç, kozmetik, kimya, tekstil, otomotiv, elektronik)
 • Maden Suyu (Doğal veya Aromalı) dezenfeksiyonu
 • Yüzme Havuzları sirkülasyon suları (klor kullanımının tamamen veya kısmen kaldırılması amacıyla)
 • Balık Çiftlikleri, Kuluçkahaneler (tatlı su veya deniz suyu dezenfeksiyonu)
 • Soğutma Suları (açık/kapalı devre)
 • Şeker şurubu, salamura, meyve suları gibi ışın geçirgenliği düşük sıvıların dezenfeksiyonu
 • Stok tanklarında (su, ürün v.b.) kontaminasyona karşı “headroom” tipi UV sistemleri
 • Hava sterilizasyonu (klima santralleri)
 • Bakiye Ozon ve Klor Giderimi
 • Fotooksidasyon (suda bakiye TOC giderimi)
 • Atık suların dezenfeksiyonu (sulama veya geri kazanım amaçlı)
 • Membran Sistemleri (RO, NF, UF, MF) öncesinde “biofouling” problemine karşı dezenfeksiyon
 • “Lejyoner” mikrobuna karşı sıcak su hatlarında dezenfeksiyon
 • “Crypto”, “Giardia” gibi klora dayanıklı parazitlerin giderimi