Girdi yapan Aquateek

Ozonlama Sistemleri

OZON TEKNOLOJİSİ Ozon gazı; doğada, güneşten gelen mor ötesi ışınların atmosferdeki oksijeni parçalayarak ozon moleküllerine çevirmesi sonucu oluşur. Teknolojik olarak ise, elektron boşalımı yardımıyla soluduğumuz havadan ya da saf oksijenden elde edilir. OZON İLE DEZENFEKSİYONUN AVANTAJLARI Dezenfeksiyon Yönünden :Ozon gazı kararsız  tabir edilen türde ve çok yakıcı bir gaz olduğundan su içinde gazın fonksiyon hızı […]

Otomatik Elek Filtreler

Avantajlar; Geniş Filtrasyon yüzey alanı sayesinde yüksek filtre etme kapasitelerine sahiptir, Yüksek debilerde dahi az yer kaplar, Güvenilir çalışma mekanizması ve basit montaj & bakım kolaylığı sayesinde çok kötü sularda dahi hassas mikron mertebelerinde filtrasyon yapar, Çalışması sırasında ilave enerji gerektirmez, Hidrolik kontrollü, Fırçalı model ve Çift Kademeli Model seçenekleri mevcuttur, Üç (3) ayrı seçenek […]

Kartuş Filtreler

Kartuş ve Torba Filtreler 100 ppm daha düşük kirliliklere sahip sular için tercih edilir. Kartuş Filtreler; 200 mikron ile 0,1 mikron hassasiyetinde gözenek yapısına sahiptirler, Torba Filtreler ise; 500 mikron ile 1 mikron hassasiyetinde gözenek yapısına sahiptirler. İşletmelerin ve proseslerin birçok noktasında kullanılırlar. Ters Ozmoz Ön Filtreleri, Tank üstü Vent Filtreler, İçme Suları, İlaç Sanayi, […]

Şartlandırma ve Dezenfektan Kimyasalları

ASİDİK MEMBRAN YIKAMA KİMYASALI Özellikle metal hidroksitleri ve kalsiyum karbonat gibi zaman içerisinde membran yapısında birikmelere ve tıkanmalara yol açan bileşiklerin membran yüzeylerinden temizlenmesini sağlayan düşük PH değerine sahip, sıvı formda membran yıkama kimyasalıdır. Bu etkili ürünün kullanımı ile membran proseslerinin daha uzun ömürlü olabilmesi sağlanmaktadır. Organik maddelerin, çökelme sonucu oluşan çamur su tabakanın ve […]

Yumuşatma Sistemleri

Su Yumuşatma Cihazı, suyun içindeki sertlik yapan Kalsiyum ve Magnezyum iyonlarının alınması için kullanılır. Su yumuşatma işlemi iyon değiştirme yöntemiyle gerçekleşmektedir. İyon değişimi sertliğe sebep olan kalsiyum ve magnezyum iyonlarını içeren suyun, sodyum formunda suni katyonik bir reçineden geçirilmesi suretiyle gerçekleşmektedir. Sert su sodyum bazlı katyonik reçineden geçerken içerisindeki sertlik iyonları (Ca+2 ve Mg+2) ; reçineye […]

Ultraviole Sistemler

Ultraviyole dezenfeksiyon sistemleri, suya her hangi bir kimyasal dozajı yapılmadan yüksek frekansa sahip elektromanyetik dalgaların mikroorganizmaların çekirdek yapısını bozarak etkisiz hale getirilmesi esasına dayanır. Özel olarak tasarlanan sistemler ile 2500 – 2600 Angstron arası dalga boyuna maruz kalan mikroorganizmaların DNA yapısı bozulduğu için, işlevini de yerine getiremez hale gelir. Yaklaşık 254 nm dalga boylu yüksek […]

Ters Ozmos Sistemleri

TERS OZMOZ SİSTEMİ Nedir? Ters Ozmos Sistemleri üzerinde “membran kabı / Housing” olarak tanımlanan basınçlı kaplar vardır, Membranlar bu kapların içerisine yerleştirilir. Membran ve Membran kaplarının sayısı ve dizilimi suyun kimyasal özelliği ile ilişkilidir. Ters Ozmos prensibinde su, membranların içinden yüksek basınçla geçmelidir. Bu nedenle Yüksek Basınç Pompaları kullanılır. Ters Ozmos membranları, kartuş filtreler gibi […]

Multimedya Kum Filtreleri

Tüm sularda en belirgin kirlenme parametresi olan bulanıklık; AKM, organik madde, silis, tortu gibi etkenlerden meydana gelmektedir. Bu kirleticiler arasında belli bir çapa sahip olanlar multimedya filtrasyon üniteleri ile arıtılır. Kum filtrelerinde, su, çeşitli çaplardaki kum, çakıl ve antrasit katmanlarından uygun hızla geçirilerek, filtre edilir. Aynı zamanda kum filtrelerinden sonra gelen diğer ekipmanların korunması sağlanır. […]

Dolgu Mineralleri

ANTRASİT EN 12909 standartlarına göre sınıflandırılmış doğal antrasit ; askıda katı maddeler olarak adlandırılan suda çözünmeyen kum, çamur ve tortuların giderilmesi, içme sularında okside edilmiş demir ve mangan giderilmesi ve kazanlarda silis kaçağının önlenmesi için kullanılır. Kendisinden sonra uygulanacak arıtım elemanlarının tortudan korunmasını sağlar. Böylece su minimum mikronaylara inerek tortusuz, renksiz ve berrak bir görünüm […]