Girdi yapan Aquateek

Seperator Filtreler

Separatör Filtreler; Sudan daha ağır olan, özgül ağırlıkları 2 veya daha fazla olan askıda katı madde ve inorganik maddelerin sudan uzaklaştırılması için idealdir. Tutulacak partikülün ağırlığına göre 50 mikron hassasiyetine kadar filtrasyon işlemini gerçekleştirir. AVANTAJLARI ve UYGULAMA SEÇENEKLERİ Sudan ağır partikülleri yoğunluklarına göre 50 mikrona kadar filtre etmek için kullanılır, 0,7 m3/h kapasiteden başlayan debi […]

Kimyasal Dozaj Sistemleri

Farklı amaçlar ile kullanılan kimyasalların dozaj sistem ve teknolojileri konusunda yenilikçi ve güvenilir çözümler sunulmaktadır. Dozaj Pompası sistemleri, büyük veya küçük hacimli işlemlerde rahatlıkla kullanılabilir. Uygulama Alanları; Flokülasyon Sistemlerinde, Dezenfeksiyon Sistemlerinde, Klor Dozajı, pH dengesini sağlama aşamasında asit veya alkalin dozajı yapmak Havuzlarda, Arıtma Sistemlerinde, (Ters Ozmos Sistemlerinde, Kimyasal Arıtma, Nötralizasyon gibi…) Kazan ve Kule […]

Diskli Filtre Sistemleri

Kuyu sularında veya işletmelerin her hangi noktasındaki partikülce kirli suların filtrelenmesinde manüel veya otomatik diskli filtreler kullanabiliriz. Ters Yıkama süreleri çok kısa olup, ters yıkama işlemi sırasında işletmeye giden filtrelenmiş su debisini KESMEZ. Bu nedenle sürekli filtrelenmiş su isteyen işletmeler için Diskli Filtreler vazgeçilmezdir. Diskli Filtre Sistemlerinin Kullanıldığı Diğer Uygulamalar; Yüksek debili işletmelerde filtre değişiminde […]

Aktif Karbon Filtre Sistemleri

Aktif Karbon Filtrasyon sistemleri, su içinde bulunması muhtemel renk, tat, koku, organik madde, kanserojen olarak bilinen kloraminler, klorlu organik maddeler ve serbest klorun, adsorpsiyon yöntemi ile sudan uzaklaştırılmasını sağlayan proseslerdir. Bilindiği gibi organik bileşiklerin çoğu toksiktir. Organik moleküller çok büyük bir yüzey alanına sahip olan aktif karbon parçacıkları tarafından tamamıyla tutulur. AktifKarbon sisteminin belirli bir […]