Ters Ozmos Sistemleri

TERS OZMOZ SİSTEMİ Nedir?

Ters Ozmos Sistemleri üzerinde “membran kabı / Housing” olarak tanımlanan basınçlı kaplar vardır, Membranlar bu kapların içerisine yerleştirilir. Membran ve Membran kaplarının sayısı ve dizilimi suyun kimyasal özelliği ile ilişkilidir.

Ters Ozmos prensibinde su, membranların içinden yüksek basınçla geçmelidir. Bu nedenle Yüksek Basınç Pompaları kullanılır. Ters Ozmos membranları, kartuş filtreler gibi fiziksel bir filtre olarak kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

Ters Ozmos membranlarını katı ve sert cisim formlarındaki kirliliklerden korumak için fiziksel 5 veya 1 mikron hassasiyetinde kartuş filtreler kullanılır.

Membranları olumsuz etkileyen diğer tehlikelerden olan karbonatlar ve sülfat içerikli çökelebilen kristal tuzlar için membran koruyucu antiskalant kimyasalları kullanılır.

TERS OZMOZ SİSTEMİ Nasıl Çalışır?

Ozmos Prensibi; osmotik basınç kullanılarak, mineralce zengin olan suyun, yarı geçirgen bir membranın diğer tarafına mineralleri azaltılmış olarak geçirilmesi işlemidir.

Yarı geçirgen membran sadece çok küçük atom ve atom gruplarını (su molekülleri, gazlar ve bazı küçük organik moleküller gibi) geçirir. Diğer çözünmüş iyonları yarı geçirgen membran sayesinde iyi su tarafına geçirmez.

Ters Ozmos prosesi, Ozmos olayına göre daha etkin bir avantaj sağlar. Ozmotik olayda yarı geçirgen membranlar sayesinde; iletkenliği düşük su, tuzlu su tarafına doğru doğal geçiş yapar. Ters Ozmos sistemi ile tuzlu su tarafına basınç uygulandığında ozmos olayı tersine döner ve tatlı su elde edilmeye başlanır.

İŞLETME

1.Membran Kabı / Housing KİMYASAL YIKAMA DÜZENEĞİ (CIP SİSTEMİ )

2.Deşarj Borulama Hattı,

3. Diziliş

4. Atık Vanası

5.Yüksek Basınç Pompası

6. Selonoid ve Bağlantı Panoları

7. Flush Vanası

8. CIP Besleme

9. Üretim Hattı

10.Üretim hattı

11. Atık Vanası

12.Membran Kabı üretim

Ters Ozmos cihazlarının periyodik olarak temizliğinin yapılması çok önemlidir. Zaman içinde safsızlıklar membran yüzeylerinde saf su akış debisini ve iletkenliğini olumsuz yönde etkileyen tabakalar oluştururlar. Bu birikimler membranlardan uzaklaştırılmazsa, kalıcı fiziksel ve kimyasal hasarlar meydana getirerek membranların ömrünü kısaltabilir. İyi su akışında azalma, iyi su iletkenliğindeki artış veya cihazda oluşan basınç kaybındaki artış, temizlik gereğinin bir göstergesidir.

Ters Ozmos membranlarının yıkanması için özel bir “Yıkama Sistemi” olmalıdır. Bu sistem üzerinde Kimyasal tankı, pH – sıcaklık kontrolleri ile asidik ve alkali yıkama kimyasallarına dayanıklı pompa bulunmalıdır.