Dolgu Mineralleri

ANTRASİT

EN 12909 standartlarına göre sınıflandırılmış doğal antrasit ; askıda katı maddeler olarak adlandırılan suda çözünmeyen kum, çamur ve tortuların giderilmesi, içme sularında okside edilmiş demir ve mangan giderilmesi ve kazanlarda silis kaçağının önlenmesi için kullanılır. Kendisinden sonra uygulanacak arıtım elemanlarının tortudan korunmasını sağlar. Böylece su minimum mikronaylara inerek tortusuz, renksiz ve berrak bir görünüm kazanır. Antrasit filtrelerde ise filtrasyon sadece, süzme etkisiyle değil aynı zamanda adsorpsiyon etkisi ile de gerçekleşir. Doğru dizayn ve seçim yapıldığı taktirde 10 mikron hassasiyete kadar oldukça efektif ve güvenilir bir şekilde filtrele edebilirler.

Uygulama Alanları :

 • AKM gideriminde
 • Yüzey ve Kuyu sularının filtrasyonunda
 • Koagülasyon sonrasında
 • Buhar ve Elektrik santrallerinde
 • Kimya endüstrisinde
 • Petrol ürünleri ile kirlenmiş atıksuların filtrasyonunda
 • Havuz suyu filtrasyonunda
 • Kondens suyu filtrasyonunda

AKTİF KARBON

Aktif karbon, absorbsiyon kapasitesi yüksek fizikokimyasal arıtmada kullanılan bir mineraldir. Aktif karbon minerali sularda; renk, tat, koku veren eriyik gazların çözülmemiş organik ve organik olmayan kirliliklerin sudan uzaklaştırılmasında kullanılır. Aktif karbon kömürümsü ancak çok geniş yüzey alanına ( 1000 – 15000 m/gr ) sahip bir malzemedir. Organik kirliliğin olduğu sularda klor giderme amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır. Aktif karbon ile ilgili dikkat edilmesi gereken bir konu, bakteri üremesi için uygun ortam oluşturabilmesidir. Çünkü aktif karbon organik maddeyi tutar ve eğer suda bakteri varsa bu organik maddeyi besin olarak kullanarak ürüyebilir. Bu gibi durumlarda bakteri kaçağı oluşumu mümkündür. Bu sebeple aktif karbonun öncesinde ve sonrasında suyun dezenfekte edilmesi önemlidir

REÇİNE

Su içerisinde sertliğe sebep olan + 2 değerlikli iyonların sudan uzaklaştırılması amacıyla su yumuşatma sistemlerinde kullanmakta olan reçineler genelde sarı renkli kuma benzeyen sentetik bir malzemedir. Kullanıldığı suyun karakteristiklerine göre 3 ile 6 yıl arasında kullanım ömürleri vardır. İyi bir reçine eşit tanecikli olmalı ve özel ambalajlarda muhafaza edilmelidir. Tane boyutu birbirinden farklı olan reçineler hem basınç kaybını artırır hem cihaz içinde oluklar oluşturarak kapasitesinin önemli ölçüde ( -%80 ) azalmasına sebep verirler. Kapasite düşmesi sebebi ile rejenerasyon esnasında harcanan rejenerant kimyasalının ( tuz, asit ve benzeri) birim maliyeti artar. Reçine düzgün partikül dağılımı sayesinde kimyasallara ve basınç değişimlerine karşı son derece dayanıklıdır. Ayrıca deiyonizasyon ve mix bed sistemleri için anyonik, katyonik ve karışık yataklı reçinelerde bulunmaktadır.

REÇİNE ÇEŞİTLERİ

 • Katyonik Reçineler
 • Anyonik Reçineler
 • Mixbed Reçineler
 • Foodgrade Reçineler
 • İyon Değiştirici Reçineler (Bor, Nitrat, Sülfat Giderimi vb. iyonların tutulması için kullanılan reçinelerdir.

BİRM

Birm medyası suda çözünmüş halde bulunan demir ve mangan bileşiklerinin giderilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Katalizör etkisi göstererek çözünmüş oksijenle, demir – mangan bileşiklerinin etkileşimini sağlar. Bu sayede demir ve mangan bileşikleri medya içerisinde çöktürülerek filtre edilirler. Birm medyası suda çözünmediği için diğer demir mangan giderim metotlarına göre oldukça ekonomiktir. Medyanın temizliği ise yalnızca ters yıkama ile yapılmaktadır.

SİLİFOZ

Silifoz sıcak veya soğuk su ile temas eden tüm metal yüzeylerde, pas, korozyon ve kireç taşı oluşumunu önlemek amacıyla kullanılmaktadır. Silifoz suyun içinde dolaştığı metalin yüzeyini çok ince fakat sağlam bir fosfat filmi şeklinde kaplayarak metalle suyun temasını kesmektedir. Suda çözünen 2 -3 ppm Fosfat (P2O5 ) ( molekülleri suda bulunan ve kalıcı sertliği meydana getiren kalsiyum karbonat ve magnezyum karbonatın kireç taşı halinde dolaşım sistemine çökmesini önler. Silifoz’un çözünmesi neticesinde suya geçen fosfat, kalsiyum ve mag-nezyum karbonat iyonlarının arasına girerek onu parçalar ve tekrar kireç taşı oluşumunu önler.

DOLOMİT

Dolomit kireç taşında kalsiyum ve magnezyum birlikte yer almasından oluşan doğal bir mineraldir. Kimyasal formülü CaMg (CO3)2 dir. Fiziksel ve kimyasal yapısına bağlı olarak yol inşaatlarında, beton yapımında, ziraatte, cam, soda, boya sanayisinde kullanılan önemli bir hammadde olup aynı zamanda su arıtma sektöründe post filtrasyon (re mineralizasyon ) işlemi için kullanılmaktadır. Ters ozmos sistemi sonrasında saflaştırılmış olan ürün suyun PH değerini yükseltmek ve insan sağlığına faydalı olan mineralleri kazandırmak için kullanılmaktadır. Dolomit filtre valfleri manuel kontrollüdür. Su filtre içerisinde yukarıdan aşağıya doğru süzülürken dolomit minareli eriyerek suya kalsiyum, magnezyum ve karbonat gibi doğal mineraller kazandırılmış olur. Zaman içerisinde dolomit minareli eridikçe, eksilen minaralin üzerine yenisi ilave edilerek minerallendirme işlemine devam edilir.

QUVARTZ KUM

Özellikle Kum filtreleri iç dolgu maddesi olarak kullanılmaktadır. Askıda katı maddelerin ve bulanıklığın tutulması amacı ile kullanılmaktadır. Quvartz kumlar, kum filtrelerinde değişik granilasyonda ve çok katmanlı olarak kullanılır. Bazı tip yumuşatma cihazları ve karbon filtrelerinde alt katman olarak da kullanılmaktadır.

TUZ

Su yumuşatıcı cihazlar rejenerasyon esnasında tuz kullanırlar. Kullanılacak olan tuzun seçimi reçinenin ömrünü ve verimini doğrudan belirler. Kalitesiz tuz kullanan reçinelerde ağır metallerin birikimi sonucu çıkan problemlerle sıkça karşılaşılmaktadır. Arıtma tuzu rafine olmalı, iki kere yıkanıp iki kere fırınlanarak kurutulmuş olmalıdır ve fire vermemelidir.