Şartlandırma ve Dezenfektan Kimyasalları

ASİDİK MEMBRAN YIKAMA KİMYASALI

Özellikle metal hidroksitleri ve kalsiyum karbonat gibi zaman içerisinde membran yapısında birikmelere ve tıkanmalara yol açan bileşiklerin membran yüzeylerinden temizlenmesini sağlayan düşük PH değerine sahip, sıvı formda membran yıkama kimyasalıdır. Bu etkili ürünün kullanımı ile membran proseslerinin daha uzun ömürlü olabilmesi sağlanmaktadır.

Organik maddelerin, çökelme sonucu oluşan çamur su tabakanın ve diğer parçacıklarının polisülfon, flurakarbon ve tüm poliamid TFC Ters Ozmos ve ultrafiltrasyon membranlarından uzaklaştırılmasını sağlayan yüksek PH değerinde ve sıvı formda yıkama kimyasalıdır.

BAZİK MEMBRAN YIKAMA KİMYASALI

Bazik yıkama yapılarak Ters Ozmos membranlarında birikmiş olan organik kalıntılar giderilir sistem flush yaparak kalıntı kimyasalı drenaj hattına verir.

Poliamid membran modülleri ile kullanımı uygundur. Organik kalıntıların giderilmesinde etkilidir. Sıvı kimyasal olduğu için kullanımı kolaydır. Yüksek miktarda aktif madde içerir.

SODYUM METABİSÜLFİT ( SMBS )

Sudaki klor (NaOCI) ters ozmos membranlarına zarar vereceğinden, membranların öncesinde suya sodyum metabisülfit dozlanarak serbest klorun nötralize edilmesi sağlanır. Ayrıca bu kimyasal organik kirliliğe sebeb olabilecek herhangi bir mikroorganizmanın da üremesini engelleyici bir özelliğe sahiptir.

SODYUM HIDROKSIT ( KOSTİK )

Kostik kimyasalı ham su PH değerini gerekli durumlarda yükseltmek amacı ile kullanılır. Bazı endüstriyel proseslerde ürün suyu PH değerini dengelemek içinde kullanılabilir.

SODYUM HIPOKLORIT ( KLOR )

Ham suda bulunabilecek demir ve mangan yada mikroorganizmaları gidermek amacı ile suya klor (NaOCI) dozlanır. Ayrıca bu kimyasal dezenfeksiyon amacı ile de kullanılabilmektedir.

Klor kimyasalı ham suyu dezenfekte için sistem kapasitesine bağlı olarak seçilmiş olan dozaj pompası aracılığı ile sisteme dozlanır. Uygulanması gereken dozlama miktarı suyun karaktristik özelliklerine bağlı olarak görülen değere set edilir.

HIDROKLORIK ASIT ( HCI )

Ters ozmos sistemlerinin performansı arttırmak, sistemi korumak amacıyla membranlara girmeden önce suya, iyonların çökelme eğilimini azaltacak ve aynı zamanda PH değerini istenilene düşürmek amacı ile asit kimyasalı dozlanır.

ANTISKALANT KİMYASALI

Antiskalant kimyasalı ters ozmos sistemlerinin performansını arttırmak, suda bulunan karbonat ve sülfatların membran üzerinde çökelerek tıkanmasını önlemek amacı ile kullanılır.

Antiskalant suyla seyreltilerek sistem kapasitesine bağlı olarak seçilmiş olan dozaj pompası aracılığı ile sisteme dozlanır.

TAŞ ASİDİ

Buhar / sıcak su kazanı, eşanjör, yoğuşturucu, evaporatör ve endüksiyonlama fırını gibi ısı değiştirici sistemlerde suyun neden olduğu kireç ve korozyon birikintilerini temizlemek için amin esaslı inhibitörle güçlendirilmiş çok etkili bir asitli temizleyicidir. Alüminyum, çinko, galvanizli ve pirinç içeren metallerde kullanılmamalıdır.

Temizlik işlemine başlamadan önce, kullanılacak olan TAŞ ASİT miktarını hesaplamak için yüzeyde biriken kireç miktarı belirlenmelidir. Asidin, 1/3 veya ¼ oranında su ile seyreltilerek kullanılması tavsiye edilir.