Ozonlama Sistemleri

OZON TEKNOLOJİSİ

Ozon gazı; doğada, güneşten gelen mor ötesi ışınların atmosferdeki oksijeni parçalayarak ozon moleküllerine çevirmesi sonucu oluşur. Teknolojik olarak ise, elektron boşalımı yardımıyla soluduğumuz havadan ya da saf oksijenden elde edilir.

OZON İLE DEZENFEKSİYONUN AVANTAJLARI

Dezenfeksiyon Yönünden :Ozon gazı kararsız  tabir edilen türde ve çok yakıcı bir gaz olduğundan su içinde gazın fonksiyon hızı klor ve broma göre birkaç yüz kez daha hızlıdır. Çok küçük bir kontak tankında ve çok kısa zamanda dezenfeksiyon yapabilir. Ayrıca klor ve broma bağışıklık kazanan mikroorganizmaların yakıcı ozon gazına karşı bağışıklık kazanamadığı bilinmektedir.

Kimyasal Yönden :Ozon gazı kararsız bir gaz olduğu için su içinde çok kısa zamanda görevini yapar, oksidasyon ve yakma yolu ile tükendikten sonra arta kalan erimiş ozon gazı çok kısa bir sürede oksijen gazına dönüşür. Böylece suda hiç bir bakiye kimyasal kalmaz,.neticede suni reçinelere ve boyalara etkisi olmaz.

İşletme Yönünden : Ozon gazı taşınamayan bir gaz olduğu için kullanım noktasında üretilir. Ozon gazının ham maddesi ortam havası ile elektrik gücüdür. Her işletmede ortam havası ve elektrik bulunduğundan ozon gazı temini için satın alma hizmeti, kalite kontrolü, depolama, taşıma, boş bidon yok etme gibi bir çok işletme masrafları ortadan kalkar.

Tehlike Yönünden :

1.) Ozon gazı depolanmadığı için bir kaçak sırasında elektrik kapatılarak gazın üretimi durdurulur. Ayrıca kısa zamanda oksijene dönüşen ozon gazının bir noktada birikmesi ihtimalide yoktur. Halbuki bir klor deposu delindiğinde çevreye çok zehirli, kalıcı gazlar yayar ve çok zarar verir.

2.) Ozon gazının keskin ve özel kokusu insanı rahatsız ettiği için bu gazdan insanın zehirlenmesi ihtimali yoktur. 80 yıllık ozon gazı literatüründe ozon gazından zehirlenmiş veya hastaneye kaldırılmış bir olaya rastlanmamıştır. (Avrupa şehir suyu şebekeleri ozon gazı dezenfeksiyonu yaklaşık 90 yıl önce başlamıştır ve bugün Avrupa’da 1700 kadar şehir ve kasaba suyunda ozon kullanılmaktadır.)

Ozon ile Dezenfeksiyon Uygulama alanları

 • Şehirsel içme suyu arıtma tesislerinde ön ozonlama (ön klorlamanın yerine)
 • İçme suyu şişeleme tesisleri (ozon içeren suyla dolum yapılması veya damacanaların ozonlu suyla çalkalanarak

dolumdan önce dezenfekte edilmesi)

 • Yüzme Havuzlarında
 • Organik maddelerin giderimi
 • Nitrit’in Nitrat’aoksidasyonu
 • Siyanür, Fenol, Azotoksitler, Pestisidler, Klorlu Hidrokarbonlar gibi zehirli maddelerin oksidasyonu
 • Atık sularda renk giderimi (özellikle boyahane atık suları). Atık sularında BOİ/KOİ oranının yükseltilmesinde
 • Havadan koku giderimi (havadaki koku oluşturan organiklerin oksidasyonu)
 • Soğutma kulelerinde Biyosid yerine ozon dozlanması
 • Gıda, meşrubat, ilaç gibi sanayilerde üretim hatlarının temizliğinde ozonlu suyla CIP yapılması
 • Balık üreten kuluçkahanelerde ozon kullanımı (özellikle kapalı devre sistemler)
 • Kimya sanayide kimyasal sentez için ozon kullanımı Kağıt sanayide ağartma amacıyla klor/klordioksit yerine ozon kullanımı
 • Soğuk hava depolarında sebze ve meyvelerin ömrünü uzatmak için ortam havasının ozonlanması.