Ters Ozmos Sistemleri

TERS OZMOZ SİSTEMİ Nedir?

Ters Ozmos Sistemleri üzerinde “membran kabı / Housing” olarak tanımlanan basınçlı kaplar vardır, Membranlar bu kapların içerisine yerleştirilir. Membran ve Membran kaplarının sayısı ve dizilimi suyun kimyasal özelliği ile ilişkilidir.

Ters Ozmos prensibinde su, membranların içinden yüksek basınçla geçmelidir. Bu nedenle Yüksek Basınç Pompaları kullanılır. Ters Ozmos membranları, kartuş filtreler gibi fiziksel bir filtre olarak kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

Ters Ozmos membranlarını katı ve sert cisim formlarındaki kirliliklerden korumak için fiziksel 5 veya 1 mikron hassasiyetinde kartuş filtreler kullanılır.

Membranları olumsuz etkileyen diğer tehlikelerden olan karbonatlar ve sülfat içerikli çökelebilen kristal tuzlar için membran koruyucu antiskalant kimyasalları kullanılır.

TERS OZMOZ SİSTEMİ Nasıl Çalışır?

Ozmos Prensibi; osmotik basınç kullanılarak, mineralce zengin olan suyun, yarı geçirgen bir membranın diğer tarafına mineralleri azaltılmış olarak geçirilmesi işlemidir.

Yarı geçirgen membran sadece çok küçük atom ve atom gruplarını (su molekülleri, gazlar ve bazı küçük organik moleküller gibi) geçirir. Diğer çözünmüş iyonları yarı geçirgen membran sayesinde iyi su tarafına geçirmez.

Ters Ozmos prosesi, Ozmos olayına göre daha etkin bir avantaj sağlar. Ozmotik olayda yarı geçirgen membranlar sayesinde; iletkenliği düşük su, tuzlu su tarafına doğru doğal geçiş yapar. Ters Ozmos sistemi ile tuzlu su tarafına basınç uygulandığında ozmos olayı tersine döner ve tatlı su elde edilmeye başlanır.

İŞLETME

1.Membran Kabı / Housing KİMYASAL YIKAMA DÜZENEĞİ (CIP SİSTEMİ )

2.Deşarj Borulama Hattı,

3. Diziliş

4. Atık Vanası

5.Yüksek Basınç Pompası

6. Selonoid ve Bağlantı Panoları

7. Flush Vanası

8. CIP Besleme

9. Üretim Hattı

10.Üretim hattı

11. Atık Vanası

12.Membran Kabı üretim

Ters Ozmos cihazlarının periyodik olarak temizliğinin yapılması çok önemlidir. Zaman içinde safsızlıklar membran yüzeylerinde saf su akış debisini ve iletkenliğini olumsuz yönde etkileyen tabakalar oluştururlar. Bu birikimler membranlardan uzaklaştırılmazsa, kalıcı fiziksel ve kimyasal hasarlar meydana getirerek membranların ömrünü kısaltabilir. İyi su akışında azalma, iyi su iletkenliğindeki artış veya cihazda oluşan basınç kaybındaki artış, temizlik gereğinin bir göstergesidir.

Ters Ozmos membranlarının yıkanması için özel bir “Yıkama Sistemi” olmalıdır. Bu sistem üzerinde Kimyasal tankı, pH – sıcaklık kontrolleri ile asidik ve alkali yıkama kimyasallarına dayanıklı pompa bulunmalıdır.

Ultraviole Sistemler

Ultraviyole dezenfeksiyon sistemleri, suya her hangi bir kimyasal dozajı yapılmadan yüksek frekansa sahip elektromanyetik dalgaların mikroorganizmaların çekirdek yapısını bozarak etkisiz hale getirilmesi esasına dayanır.

Özel olarak tasarlanan sistemler ile 2500 – 2600 Angstron arası dalga boyuna maruz kalan mikroorganizmaların DNA yapısı bozulduğu için, işlevini de yerine getiremez hale gelir.

Yaklaşık 254 nm dalga boylu yüksek enerjiye sahip UV-C ışınları mikroorganizmaların hücre zarından içeri süzülür ve DNA’yı oluşturan başta “Timin” adlı nükleik asitler tarafından absorbe edilir. Bu enerji transferi sonucu DNA zinciri birçok noktasından tahrip olur. DNA’sı bozulan canlının üreme dahil tüm hücre faaliyetleri durur ve hücre ölümü gerçekleşir.

Ultraviyole Sistemlerin Avantajları

 • Çevre dostudur, kimyasal kullanmadan dezenfeksiyon sağlar;
 • Su içine herhangi bir kimyasal verilmediği için suyun kimyasal özelliğini (iletkenlik, pH gibi) değiştirmez;
 • Suda kanserojen yan ürünler oluşturmaz (klorlu dezenfektanlarda “THM” kanserojen bileşikler !);
 • Yeterli UV dozu (> 400 J/m2) sağlandığında tüm mikroorganizmalar üzerinde etkilidir;
 • Dezenfeksiyon süresi çok kısadır (< 5 sn), büyük temas tanklarına (UV reaktörü) ihtiyaç yoktur;
 • Tehlikeli kimyasallarla çalışma sorunu yoktur, çalışanlara zarar verme riski olmayan bir yöntemdir.
 • Basit işletme, kontrol ve bakım imkanı sağlar;
 • Kimyasal maddelere kıyasla satın alma, nakliye, depolama, kalite kontrol gibi işletme yükleri yoktur.

UltraviyoleSistemleri Kullanım Alanları

 • İçme / Kullanma Suyu dezenfeksiyonu (konutlar, oteller, hastaneler,şehirsel içme suyu arıtma tesisleri )
 • Proses / İmlat Suyu dezenfeksiyonu (gıda, meşrubat, ilaç, kozmetik, kimya, tekstil, otomotiv, elektronik)
 • Maden Suyu (Doğal veya Aromalı) dezenfeksiyonu
 • Yüzme Havuzları sirkülasyon suları (klor kullanımının tamamen veya kısmen kaldırılması amacıyla)
 • Balık Çiftlikleri, Kuluçkahaneler (tatlı su veya deniz suyu dezenfeksiyonu)
 • Soğutma Suları (açık/kapalı devre)
 • Şeker şurubu, salamura, meyve suları gibi ışın geçirgenliği düşük sıvıların dezenfeksiyonu
 • Stok tanklarında (su, ürün v.b.) kontaminasyona karşı “headroom” tipi UV sistemleri
 • Hava sterilizasyonu (klima santralleri)
 • Bakiye Ozon ve Klor Giderimi
 • Fotooksidasyon (suda bakiye TOC giderimi)
 • Atık suların dezenfeksiyonu (sulama veya geri kazanım amaçlı)
 • Membran Sistemleri (RO, NF, UF, MF) öncesinde “biofouling” problemine karşı dezenfeksiyon
 • “Lejyoner” mikrobuna karşı sıcak su hatlarında dezenfeksiyon
 • “Crypto”, “Giardia” gibi klora dayanıklı parazitlerin giderimi

Yumuşatma Sistemleri

Su Yumuşatma Cihazı, suyun içindeki sertlik yapan Kalsiyum ve Magnezyum iyonlarının alınması için kullanılır.

Su yumuşatma işlemi iyon değiştirme yöntemiyle gerçekleşmektedir. İyon değişimi sertliğe sebep olan kalsiyum ve magnezyum iyonlarını içeren suyun, sodyum formunda suni katyonik bir reçineden geçirilmesi suretiyle gerçekleşmektedir. Sert su sodyum bazlı katyonik reçineden geçerken içerisindeki sertlik iyonları (Ca+2 ve Mg+2) ; reçineye bağlı bulunan Na+ iyonları ile yer değiştirir.

Tandem Yumuşatma Sistemleri, iki yumuşatma ünitesinden oluşmaktadır. Sistem geçen su miktarına göre volumetrik olarak kontrol edilebilmektedir. TANDEM sistemde her bir yumuşatma cihazı sırası ile rejenerasyon devresine girer ve hazır hale gelince prosesteki ünitenin doymasını ve prosesi kendine devretmesini bekler. Bu sayede insan müdahalesine ihtiyaç duymaksızın ve rejenerasyon işlemleri için proses durmadan günün 24 saati daimi şekilde yumuşak su üretilmiş olur.

Sistemlerde ham su sertliği, saatlik ve günlük debiler çok önemlidir. Sistem ihtiyaca göre dizayn edilirken hangi sistemin daha ekonomik olduğu kontrol edilmelidir.

Su yumuşatma sistemlerinde de diğer sistemlerde olduğu gibi polietilen (PE) gövdeli tanklar ya da epoksi kaplı karbon çelik tanklar kullanılmaktadır.

SU YUMUŞATMA SİSTEMLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TEKLİ SİSTEMLER :

Bir otomasyon valfi ve bir gövdeden oluşan bu sistemde bir de tuz tankı bulunmaktadır. Genel olarak sertliği 30 Fr değerinin altında olan sularda ya da kullanımın az olduğu noktalarda tercih edilir.

DUBLEX ( TANDEM ) SİSTEMLER:

Bir otomasyon valfi ve iki gövdeden oluşan bu sistemde bir de tuz tankı bulunmaktadır. Daha yüksek debi ihtiyaclarında ise sistem iki otomasyon valfi , iki gövde ve iki tuz tankından oluşur. Bir cihaz serviste yumuşak su verirken diğer cihaz geri yıkama ( rejenerasyon ) yapmaktadır. Genel olarak sertliği 30 Fr değerinin üzerinde olan sularda ya da saatlik tüketimin yüksek olduğu sularda tercih edilir.

TRİPLEX SİSTEMLER :

Üç otomasyon valfi ve üç gövdeden oluşan bu sistemlerde; iki cihaz serviste iken bir cihaz geri yıkama yapmaktadır. Sertliğin ve debinin çok yüksek olduğu noktalarda ya da saatlik debinin iki dublex ( tandem ) sistemle karşılandığında ekonomik olmadığı noktalarda tercih edilir.

Su Yumuşatma Cihazı Ne Yapar?

 • Kazan, boru ve tesisatlarda kireç taşı oluşumunu engeller, oluşmuş kireci zamanla söker, böylece özellikle ısıtıcı elemanların verimini arttırır.
 • Ürün hammaddesi olarak kullanılan sularda formül sapmalarını, lekeleri azaltır,
 • Deterjan kullanımını %60’a varan oranında azaltır.
 • Saç ve ciltte kısa zamanda belirgin bir parlaklık ve yumuşama oluşturur.

Su Yumuşatma Cihazı Ne Yapmaz?

 • Su Yumuşatma Cihazı sudaki partikülleri ve kumu filtrelemez, yani bir filtre değildir.
 • Sudaki bakterileri veya nitritleri / nitratları yok etmez, taninleri uzaklaştırmaz; ters ozmos, ultraviyole, nanofiltrasyon veya distilasyon cihazları gibi suyunuzu “sağlıklı” içme suyu haline getirmez.

TEKLİ SİSTEMLER

DUBLEX ( TANDEM ) SİSTEMLER

TRİPLEX SİSTEMLER

REÇİNE ÇEŞİTLERİ

 • Katyonik Reçineler
 • Anyonik Reçineler
 • Mixbed Reçineler
 • Foodgrade Reçineler
 • İyon Değiştirici Reçineler (Bor, Nitrat, Sülfat Giderimi vb. iyonların tutulması için kullanılan reçinelerdir.